PL  |  EN

GCN 2 -0.39 -16.32%

Procedura rekrutacyjna

Krok 1

ODSZUKAJ INTERESUJĄCĄ CIĘ OFERTĘ I PRZEŚLIJ APLIKACJE NA ADRES E-MAIL

 lub 

WYPEŁNIJ
FORMULARZ APLIKACYJNY

FORMULARZ APLIKACYJNY
TWOJA APLIKACJA TRAFI DO DZIAŁU HR,

gdzie zostanie poddana weryfikacji przez doświadczony zespół rekrutacyjny. Wstepna ocena dokonywana jest pod kątem doświadczenia zawodowego, umiejętności technicznych oraz kompetencji kandydata. Kandydat, którego profil będzie zgodny z aktualnymi potrzebami rekrutacyjnymi Groclin Group, zostanie zaproszony do udziału w kolejnym etapie procesu rekrutacji.

Krok 2

ROZMOWA TELEFONICZNA
Z PRACOWNIKIEM DZIAŁU HR

która trwa kilkanaście minut i ma na celu wstępną weryfikację kompetencji, które są potrzebne na danym stanowisku. W trakcie tej rozmowy weryfikujemy również wstępnie znajomość języka obcego.

Krok 3

SPOTKANIE W SIEDZIBIE
SPÓŁKI

Spotkanie na żywo zaczyna się od audytu językowego, w przypadku stanowisk , na których wymagana jest znajomość języka obcego. Kolejną częścią jest rozmowa merytoryczna , będąca kontynuacją wstępnej rozmowy telefonicznej. Tę część rekrutacji prowadzi menedżer odpowiedzialny za stanowisko, na które aplikował kandydat. Spotkanie kończy rozmowa z pracownikiem działu rekrutacji. Podczas niej weryfikowane są kompetencje miękkie kandydatów oraz ustalamy warunki formalne, takie jak dostępność, oczekiwania finansowe czy możliwość relokacji. Uzgadniamy również termin udzielenia odpowiedzi zwrotnej kandydatowi, której udzielamy kandydatowi bez względu na to, czy składamy mu propozycję zatrudnienia, czy też dziękujemy za udział w rekrutacji.W wyjątkowych przypadkach, możliwa jest konieczność zorganizowania kolejnego spotkania.