PL  |  EN  |  UA

GCN 5.89 0.01 +0.17%

Wyniki finansowe dla inwestorów

PLN

2015
skonsolidowane

2014
skonsolidowane

Przychody z działalności kontynuowanej

215 012

206 928

Wynik operacyjny

-41 310

7 093

EBIDTA

-22 307

25 907

Wynik netto z działalności kontynuowanej

-48 376

8 724

Wynik netto z działalności zaniechanej

92 019

-27 497