PL  |  EN  |  UA

GCN 3.08 0.03 +0.98%

Groclin w skrócie

Droga Groclin Group rozpoczęła się wraz z określeniem jej misji, która przedstawia cel naszej organizacji, kieruje naszymi działaniami, precyzuje nasze dążenia, wskazuje sposób ich realizacji i pomaga podejmować decyzje.

"Naszą misją jest stanie się wiodącym, rzetelnym, strategicznym partnerem biznesowym dla naszych klientów działających w branżach transportowej, energetycznej, konstrukcyjnej czy w przemyśle samochodowym. Poprzez nasze zobowiązanie do zachowania najwyższej jakości, orientację na innowacyjność naszych wyrobów i permanentny rozwój- zamierzamy dostarczać nasze produkty oraz profesjonalne usługi zawsze na czas przy zachowaniu konkurencyjnej ceny zapewniającej rentowny wzrost. Sprostamy celom binzesowym, tak by zapewnić naszym akcjonariuszom długoteminowy zwrot, angażując przy tym talent i pasję naszych pracowników. Promujemy zespołową kulturę pracy, integrację naszego zespołu by budować organizację solidną, odpowiedzialną, wyróżniającą się w środowisku i społeczności, w których funkcjonuje."

“Partner dla światowych firm w branży samochodowej"

Wysoka jakość produktów i niezawodny partner w biznesie

Jeden z wiodących producentów siedzeń, poszyć w sektorze samochodowym

Silna i rozpoznawalna marka będąca synonimem wysokiej jakości i optymalnej oferty dla klienta

Bogate portfolio klientów

Profesjonalna i oddana kadra zarządzająca

Nowoczesne zakłady produkcyjne

Zakłady produkcyjne w Polsce, Niemczech i na Ukrainie 

 

Natychmiastowe dostosowanie procesu produkcyjnego do zmian rynkowych oraz wymagań klienta

Potencjalny wzrost poprzez eksploatację możliwości produkcyjnych

Optymalna struktura kosztowa

Nasza wizja

Musimy być gotowi dziś na jutro. O tym jest nasza wizja. Kieruje każdym aspektem naszego biznesu i wskazuje, co musimy jeszcze zrobić, by osiagnąć trwały, rentowny wzrost.

Ludzie

Wspaniałe miejsce pracy, gdzie ludzie są inspirowani, motywowani do rozwoju zawodowego

Prodyktywność

Organizacja efektywna, lean, niskie koszty, elastyczność

Partner biznesowy

Równorzędny partner dla naszych klientów i dostawców, odpowiedzialny za trwały wzrost oraz kreacje właściwych wartości

Produkty i usługi

Dostarczanie produktów wysokiej jakości i profejsonalnych usług

Rentowny wzrost

Maksymalizacja zysków ku naszej dumie i zadowoleniu, długoterminowy zwrot dla naszych udziałowców

Środowisko

Organizacja odpowiedzialna, wspierająca lokalną społeczność

Nasze wartości

Ludzie/ Praca zespołowa & współpraca

 • Promujemy talenty, investujemy w ich rozój.
 • Współpracujemy ze sobą, by odnieść sukces, wierzymy że zespól osiąga więcej.
 • Pracujemy razem, pomagamy sobie nawzajem.
 • Promujemy otwartość i przejrzystą, klarowną komunikację.
 • Dbamy o warunki pracy oraz zasady jej bezpieczeństa i higieny.
 • Świetujemy sukces.

Przywództwo & odpowiedzialność

 • Jesteśmy odpowiedzialni za wyniki naszej spółki, w tym finansowe. Przyczyniamy się do ich kreacji.
 • Wszyscy jesteśmy liderami w swojej strefie odpowiedzialności.

 

Pasja zwyciężania

 • Jesteśmy pełni pasji i energii.
 • Motywujemy innych do działania.
 • Wykorzystujemy kreatywne myślenia i próbujemy znaleźć nowa perpektywe.
 • Jesteśmy zdeterminowani , aby być najelepszym.
 • Doskonalimy się i zwyciężamy.
 • Pracujemy ciężko i dobrze się bawimy podczas pracy.

Ludzie/ Praca zespołowa & współpraca

 • Nasz sukces opiera się na ludziach.
 • Zatrudniamy ludzi, ponieważ są kompetentni, wykwalifikowani i wszyscy wierzą w to, w co my wierzymy.
 • Pracujemy razem, ponieważ dzielimy się wspólnymi wartościami i przestrzegamy zasad.
 • Tworzymy możliwość rozwoju zawodowego i osobistego.
 • Szkolimy, rozwijamy, kontrolujemy i oceniamy wydajnośc naszych pracowników.

Doskonałość

 • Jesteśmy innowacyjni, twórczy w każdym aspekcie naszego biznesu.
 • Wierzymy w stały rozwój.
 • Dążymy konsekwentnie ku lepszym wynikom.
 • Chcemy sprostać najwyższym standardom jakości.
 • Podejmujemy ryzyko, próbujemy, testujemy, robimy ponownie tak by znaleźć najlesze rozwiązanie.
 • Idziemy naprzód, kiedy inni się zatrzymuja.

Koncentracja na kliencie

 • Jestesmy lojalni wobec naszych klientów.
 • Próbujemy zawsze oceniać sprawy z perspektywy naszych klientówi rozumieć ich potrzeby oraz oczekiwania.
 • Mierzymy nasz sukces porzez tworzenie wartości dla naszych klientów.
 • Sprawdzamy zadowolenie naszych klientów, doskonalimy się.
 • Naszym celem jest bycie partnerem biznesowym z najniższymi kosztami operacyjnymi osiąganymi porzez efektywność i produktywność.
 • Wierzymy w relacje długookresowe budowane na zasadzie partnerstwa.

 

Integracja

 • Zawsze dażymy do tego, by działać właściwie.
 • Traktujemy innych tak, jak byśmy sami chcieli być traktowani.
 • Jesteśmy otwarci, szczerzy w stosunku do siebie.
 • Zawsze działamy zgodnie z literą prawa.
 • Stoimy na straży wartości i zasad w każdym działaniu i decyzji.