PL  |  EN  |  UA

GCN 3.08 0.03 +0.98%

Ład korporacyjny

Statut Spółki.pdf


Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego_2020.pdf


Planowane_i_wypłacone_dywidendy_przez_Spółkę.pdf


Dobre praktyki spółek notowanych na GPW 2016.pdf


GROCLIN_dobre_praktyki_PL_29.04.2021.pdf