PL  |  EN  |  UA

GCN 0.86 0.022 +2.63%

Ład korporacyjny

 

Statut Spółki.pdf

 


 

Oświadczenie Spółki o stosowaniu ładu korporacyjnego_SF 2018.pdf

 


 

Planowane_i_wypłacone_dywidendy_przez_Spółkę.pdf