PL  |  EN  |  UA

GCN 1.54 0.01 +0.65%

Ład korporacyjny

Statut Spółki.pdf


Oświadczenie Spółki o stosowaniu ładu korporacyjnego_SF 2019.pdf


Planowane_i_wypłacone_dywidendy_przez_Spółkę.pdf


Dobre praktyki spółek notowanych na GPW 2016.pdf


GROCLIN_dobre_praktyki_PL_18.06.2020.pdf