PL  |  EN

GCN 2 -0.39 -16.32%

Ład korporacyjny


GPW_dobre_praktyki_GROCLIN_2021.pdf


Statut Spółki.pdf


Polityka_wynagrodzen_czlonkow_Zarzadu_i_RN.pdf


Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego_2020.pdf


Planowane_i_wypłacone_dywidendy_przez_Spółkę.pdf


Dobre praktyki spółek notowanych na GPW 2016.pdf