PL  |  EN  |  UA

GCN 1.544 0 0%

GBP 5.0557 -0.0144 -0.28% USD 3.8873 0.0049 +0.13% EUR 4.2774 -0.0003 -0.01% GCN 1.544 0 0%

Struktura grupy oraz akcjonariatu

100% akcji we wszystkich spółkach zależnych

Akcjonariat

Akcjonariusze Liczba akcji % Udział w kapitale zakładowym Liczba głosów na WZ % Udział w ogólnej liczbie głosów
Kabelconcpept Hornig GmbH

1 235 000

10,67% 1 235 000 10,67%
Gerstner Managementholding GmbH 2 967 873 25,63% 2 967 873 25,63%
Pozostali 7 375 000 63,70% 7 375 000 63,70%
Razem 11 577 873 100,00% 11 577 873 100,00%