PL  |  EN  |  UA

GCN 2.34 0.31 +15.27%

GBP 4.7546 0.0048 +0.1% USD 3.7473 0.0041 +0.11% EUR 4.2556 0 +0% GCN 2.34 0.31 +15.27%

Struktura grupy oraz akcjonariatu

100% akcji we wszystkich spółkach zależnych

Akcjonariat

Akcjonariusze Liczba akcji % Udział w kapitale zakładowym Liczba głosów na WZ % Udział w ogólnej liczbie głosów
Kabelconcpept Hornig GmbH

1 235 000

10,67% 1 235 000 10,67%
Gerstner Managementholding GmbH 2 967 873 25,63% 2 967 873 25,63%
Pozostali 7 375 000 63,70% 7 375 000 63,70%
Razem 11 577 873 100,00% 11 577 873 100,00%