PL  |  EN  |  UA

GCN 1.32 -0.002 -0.15%

GBP 5.126 0.0157 +0.31% USD 3.9553 -0.0122 -0.31% EUR 4.2911 0.0112 +0.26% GCN 1.32 -0.002 -0.15%

Struktura grupy oraz akcjonariatu

100% akcji we wszystkich spółkach zależnych

Akcjonariat

Akcjonariusze Liczba akcji % Udział w kapitale zakładowym Liczba głosów na WZ % Udział w ogólnej liczbie głosów
Kabelconcpept Hornig GmbH

1 235 000

10,67% 1 235 000 10,67%
Gerstner Managementholding GmbH 2 967 873 25,63% 2 967 873 25,63%
Pozostali 7 375 000 63,70% 7 375 000 63,70%
Razem 11 577 873 100,00% 11 577 873 100,00%