PL  |  EN  |  UA

GCN 8.29 -0.02 -0.24%

GBP 4.8273 -0.0193 -0.4% USD 3.5692 -0.0218 -0.61% EUR 4.2811 -0.0108 -0.25% GCN 8.29 -0.02 -0.24%

Struktura grupy oraz akcjonariatu

100% akcji we wszystkich spółkach zależnych (* 51% udziałów w CADM)

Akcjonariat

Akcjonariusze Liczba akcji % Udział w kapitale zakładowym Liczba głosów na WZ % Udział w ogólnej liczbie głosów
Kabelconcpept Hornig GmbH

1 235 000

10,67% 1 235 000 10,67%
Gerstner Managementholding GmbH 2 967 873 25,63% 2 967 873 25,63%
Aegon Otwarty Fundusz Emerytalny 612 170 5,29% 612 170 5,29%
Free float 6 762 830 58,41% 6 762 830 58,41%
Razem: 11 577 873 100,00% 11 577 873 100,00%