PL  |  EN  |  UA

GCN 1.5 0.02 +1.35%

GBP 5.0364 0.0011 +0.02% USD 4.1311 -0.0001 0% EUR 4.5012 0.0005 +0.01% GCN 1.5 0.02 +1.35%

Struktura grupy oraz akcjonariatu

100% akcji we wszystkich spółkach zależnych

Akcjonariat

Akcjonariusze Liczba akcji % Udział w kapitale zakładowym Liczba głosów na WZ % Udział w ogólnej liczbie głosów
Kabelconcpept Hornig GmbH

1 235 000

10,67% 1 235 000 10,67%
Gerstner Managementholding GmbH 2 967 873 25,63% 2 967 873 25,63%
Pozostali 7 375 000 63,70% 7 375 000 63,70%
Razem 11 577 873 100,00% 11 577 873 100,00%