PL  |  EN  |  UA

GCN 0.86 0.022 +2.63%

GBP 5.2006 -0.0253 -0.48% USD 4.2417 0.0291 +0.69% EUR 4.5856 0.0126 +0.28% GCN 0.86 0.022 +2.63%

Struktura grupy oraz akcjonariatu

100% akcji we wszystkich spółkach zależnych

Akcjonariat

Akcjonariusze Liczba akcji % Udział w kapitale zakładowym Liczba głosów na WZ % Udział w ogólnej liczbie głosów
Kabelconcpept Hornig GmbH

1 235 000

10,67% 1 235 000 10,67%
Gerstner Managementholding GmbH 2 967 873 25,63% 2 967 873 25,63%
Pozostali 7 375 000 63,70% 7 375 000 63,70%
Razem 11 577 873 100,00% 11 577 873 100,00%