PL  |  EN  |  UA

GCN 2.025 -0.065 -3.11%

GBP 4.9156 -0.0049 -0.1% USD 3.8952 -0.0008 -0.02% EUR 4.2954 0.0002 +0% GCN 2.025 -0.065 -3.11%

Struktura grupy oraz akcjonariatu

100% akcji we wszystkich spółkach zależnych

Akcjonariat

Akcjonariusze Liczba akcji % Udział w kapitale zakładowym Liczba głosów na WZ % Udział w ogólnej liczbie głosów
Kabelconcpept Hornig GmbH

1 235 000

10,67% 1 235 000 10,67%
Gerstner Managementholding GmbH 2 967 873 25,63% 2 967 873 25,63%
Pozostali 7 375 000 63,70% 7 375 000 63,70%
Razem 11 577 873 100,00% 11 577 873 100,00%