PL  |  EN  |  UA

GCN 2.06 0.162 +8.54%

GBP 5.0075 0.0108 +0.22% USD 3.8987 0.0103 +0.27% EUR 4.2905 0.0088 +0.21% GCN 2.06 0.162 +8.54%

Struktura grupy oraz akcjonariatu

100% akcji we wszystkich spółkach zależnych

Akcjonariat

Akcjonariusze Liczba akcji % Udział w kapitale zakładowym Liczba głosów na WZ % Udział w ogólnej liczbie głosów
Kabelconcpept Hornig GmbH

1 235 000

10,67% 1 235 000 10,67%
Gerstner Managementholding GmbH 2 967 873 25,63% 2 967 873 25,63%
Pozostali 7 375 000 63,70% 7 375 000 63,70%
Razem 11 577 873 100,00% 11 577 873 100,00%