PL  |  EN  |  UA

GCN 1.768 -0.036 -2%

GBP 5.0961 0.0037 +0.07% USD 3.8751 0.0005 +0.01% EUR 4.2888 0.0013 +0.03% GCN 1.768 -0.036 -2%

Struktura grupy oraz akcjonariatu

100% akcji we wszystkich spółkach zależnych

Akcjonariat

Akcjonariusze Liczba akcji % Udział w kapitale zakładowym Liczba głosów na WZ % Udział w ogólnej liczbie głosów
Kabelconcpept Hornig GmbH

1 235 000

10,67% 1 235 000 10,67%
Gerstner Managementholding GmbH 2 967 873 25,63% 2 967 873 25,63%
Pozostali 7 375 000 63,70% 7 375 000 63,70%
Razem 11 577 873 100,00% 11 577 873 100,00%