PL  |  EN  |  UA

GCN 1.1 0.025 +2.33%

Nasza historia

2016

nabycie CADM Automotive (51% udziałów)

2014

akwizycja Groclin SedisTec (wcześniej SeaTcon oraz SedisTec)

2013

zmiana w zarządzie, powołanie Andre Gerstnera na Prezesa Zarządu

2004

uruchomienie zakładu Groclin Karpaty w Użgorodzie, Ukraina

1998

wprowadzenie akcji spółki do obrotu giełdowego na WGPW

1977

założenie spółki Groclin S.A. (dawniej Inter Groclin Auto S.A.)