Raport bieżący nr 28 z dnia 03 listopada 2016 r. (g. 13:48) - Korekta raportu bieżącego nr 28/2016. Zawiadomienie o transakcjach nabycia akcji Groclin S.A. przez osobę wchodzącą w skład organu zarządzającego Emitenta

Zarząd GROCLIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim przekazuje, w formie załącznika do Raportu Bieżącego nr 28/2016 przekazanego do publicznej wiadomości w dniu 18 października 2016 r., powiadomienie otrzymane od Pana Michała Laski na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

 

Podstawa prawna:

Art. 19 ust.3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR)