Raport bieżący nr 26 z dnia 19 września 2017 r. (g. 08:52) - Zawarcie umowy inwestycyjnej przez spółkę zależną CADM AUTOMOTIVE Spółka z o.o.

Zarząd GROCLIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim ("Spółka/Emitent") informuje, że w dniu 18 września 2017 r. spółka zależna od Emitenta tj. CADM AUTOMOTIVE Spółka z o.o. („CADM”) zawarła Umowę Inwestycyjną, której celem jest nabycie 100 % udziałów w spółce CTRLCAD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach za kwotę 2 mln PLN, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, pod numerem KRS 0000585419 („ctrlCAD”).

ctrlCAD specjalizuje się w projektach komponentów, modułów oraz systemów dla przemysłu motoryzacyjnego w zakresie wykończenia wnętrz, systemów nagłaśniających, karoserii oraz zderzaków.

Zamknięcie transakcji planowane jest na początek października 2017 r. Dzięki transakcji nastąpi zwiększenie portfolio klientów Grupy Kapitałowej GROCLIN w segmencie inżynieryjnym. Projektanci crtlCAD współpracowali z takimi koncernami jak: Alpine, Audi, AMG, BMW, Daimler, Dacia, Peugeot, Porsche, Renault i Volkswagen.

Nabycie udziałów w ctrlCAD oznaczać będzie, że Grupa Kapitałowa powiększy się o kolejne biuro projektowe w Polsce, które wniesie nowe kompetencje w obszarze projektowania zderzaków dla samochodów osobowych.

Spółka ctrlCAD wygeneruje w 2017 roku 2 mln zł przychodów, a wynik EBITDA na zakończenie 2017 r. powinien zamknąć się kwotą około 500.000 zł. Wraz zamknięciem transakcji do Grupy dołączy zespół projektantów w dwóch lokalizacjach - w Katowicach oraz Wrocławiu.

Nabycie ctrlCAD jest elementem strategii realizowanej przez Zarząd Emitenta, która zakłada  zwiększenie aktywności na generującej wysokie marże działalności inżynieryjno-projektowej realizowanej poprzez CADM.

Nabycie praw do udziałów w ctrlCAD uzależnione jest od spełnienia warunków zawieszających, które powinny zostać zrealizowane na początku października 2017 r. Ustalone warunki zawieszające mają istotnie zwiększyć bezpieczeństwo transakcji, a jednocześnie na rzecz CADM zastrzeżone zostało uprawnienie do zrzeczenia się poszczególnych lub wszystkich warunków zawieszających. 

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR