Raport bieżący nr 24 z dnia 7 września 2017 r. (g. 18:53) - Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Groclin S.A. w dniu 7 września 2017 r.

Zarząd Groclin S.A. z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim przekazuje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Groclin S.A. w dniu 7 września 2017 r. wraz z wynikami głosowań nad tymi uchwałami.

Treść podjętych uchwał wraz z wynikami głosowań nad uchwałami stanowi załącznik nr 1 do niniejszego raportu.

 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe