Raport bieżący nr 23 z dnia 11 sierpnia 2017 r. (g. 17:10) - Projekty Uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie GROCLIN Spółka Akcyjna

Zarząd GROCLIN Spółka Akcyjna przekazuje do publicznej wiadomości projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GROCLIN Spółka Akcyjna zwołane na dzień 7 września 2017 r. o godz. 11:00 w siedzibie Spółki w Grodzisku Wielkopolskim przy ul. Słowiańskiej 4.

Dokument z projektami uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu.

 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe