Raport bieżący nr 20 z dnia 23 czerwca 2017 r. (g. 15:39) - Akcjonariusze posiadający co najmniej 5 % akcji na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Groclin S.A. w dniu 22 czerwca 2017 r.

Zarząd Groclin S.A. z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim informuje, że zgodnie z listą obecności na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Groclin S.A., które odbyło się  w dniu 22 czerwca 2017 roku, następujący akcjonariusze posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Groclin S.A.:

 

1) Gerstner Managementholding GmbH

- udział % w ogólnej liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Groclin S.A. w dniu 22 czerwca 2017 r.: 56,55%

- liczba głosów przysługujących akcjonariuszowi z posiadanych akcji: 2.967.873

- udział % w ogólnej liczbie głosów wynikających ze wszystkich wyemitowanych akcji przez Spółkę Groclin S.A.: 25,63%.

2) Kabelconcept Hornig GmbH

- udział % w ogólnej liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Groclin S.A. w dniu 22 czerwca 2017 r.: 23,53%

- liczba głosów przysługujących akcjonariuszowi z posiadanych akcji: 1.235.000

- udział % w ogólnej liczbie głosów wynikających ze wszystkich wyemitowanych akcji przez Spółkę Groclin S.A.: 10,67%.

2) Aegon Otwarty Fundusz Emerytalny

- udział % w ogólnej liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Groclin S.A. w dniu 22 czerwca 2017 r.: 19,92%

- liczba głosów przysługujących akcjonariuszowi z posiadanych akcji: 1.045.588

- udział % w ogólnej liczbie głosów wynikających ze wszystkich wyemitowanych akcji przez Spółkę Groclin S.A.: 9,03%.

 

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie.