Raport bieżący nr 20 z dnia 10 grudnia 2018 r. (g.12:39) - Zawarcie istotnej umowy. Zbycie aktywów znacznej wartości

Zarząd GROCLIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19 z dnia 30 października 2018 r. informuje, że w dniu 10 grudnia 2018 r. Emitent jako sprzedający zawarł z CADM Holdings LTD z siedzibą w Nikozji, Republika Cypru jako kupującym, spółką zależną funduszu Abris Mid-Market Fund III LP, zarządzanego przez Abris Capital Partners Ltd, przyrzeczoną umowę sprzedaży 51% udziałów w kapitale zakładowym spółki CADM Automotive Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (KRS 0000420015, „Spółka”) za cenę wynoszącą 42.500.000 PLN.

 

Podstawa prawna art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR.