Raport bieżący nr 17 z dnia 28 września 2018 r. (g.08:10) - Szacowana wysokość rezerwy związanej z restrukturyzacją zatrudnienia

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 16/2018 z dnia 10 sierpnia 2018 roku Zarząd GROCLIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim („Spółka”) informuje, że  w związku z zamiarem przeprowadzenia zwolnień 321 pracowników Spółki zatrudnionych w zakładach w Grodzisku Wielkopolskim i Karpicku, szacowana wysokość rezerwy związanej z restrukturyzacją zatrudnienia w  Groclin S.A. wynosi 2.153 tys. PLN. Rezerwa zostanie zaksięgowana w drugim półroczu 2018 roku.

Ostateczne dane w zakresie wysokości zawiązanej rezerwy oraz wpływu restrukturyzacji zatrudnienia na wyniki finansowe Spółki zostaną podane w sprawozdaniach finansowych Spółki.

Podstawa prawna art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR.