Raport bieżący nr 17 z dnia 19 czerwca 2015 roku - Akcjonariusze posiadający co najmniej 5 % akcji na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Groclin S.A. w dniu 19 czerwca 2015 r.

Zarząd Groclin S.A. z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Groclin S.A., które odbyło się w dniu 19 czerwca 2015 r. z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji.

1) Kabelconcept Hornig GmbH
- udział % w ogólnej liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Groclin S.A. w dniu 19 czerwca 2015 r.: 51,17%
- liczba głosów przysługujących akcjonariuszowi z posiadanych akcji: 3.110.000
- udział % w ogólnej liczbie głosów wynikających ze wszystkich wyemitowanych akcji przez Spółkę Groclin S.A.: 26,86%.
2) Gerstner Managementholding GmbH
- udział % w ogólnej liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Groclin S.A. w dniu 19 czerwca 2015 r.: 48,83%
- liczba głosów przysługujących akcjonariuszowi z posiadanych akcji: 2.967.873
- udział % w ogólnej liczbie głosów wynikających ze wszystkich wyemitowanych akcji przez Spółkę Groclin S.A.: 25,63%.

 

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie.