Raport bieżący nr 14 z dnia 29 czerwca 2018 r. (g.12:11) - Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Groclin S.A. w dniu 28 czerwca 2018 r.

Zarząd Groclin S.A. z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Groclin S.A. w dniu 28 czerwca 2018 r. wraz z wynikami głosowań nad tymi uchwałami.

Treść podjętych uchwał wraz z wynikami głosowań nad uchwałami stanowi załącznik nr 1 do niniejszego raportu.

 

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe