Raport bieżący nr 12 z dnia 18.12.2012 r. - Informacja o prowadzonych rozmowach

Raport bieżący nr 12/2012

Zarząd Spółki Inter Groclin Auto Spółka akcyjna („Spółka”) informuje, iż prowadzi rozmowy z właścicielami Spółki   Kabel - Technik Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Czaplinku, o numerze KRS 0000192681(„K-T-P”) w sprawie ewentualnego połączenia.

Obecnie trwa wstępny etap rozmów oraz prace nad ustaleniem harmonogramu i zakresu działań, które mają określić korzyści z planowanego połączenia i doprowadzić do realizacji transakcji.

O ustaleniach wynikających z tych rozmów Zarząd Spółki poinformuje niezwłocznie odrębnym raportem. Na dzień dzisiejszy ze względu na wstępny charakter prowadzonych rozmów Zarząd Inter Groclin S.A. nie jest w stanie określić stopnia prawdopodobieństwa sfinalizowania negocjowanej transakcji.

Podstawa Prawna: Art. 56 ust 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe.