Raport bieżący_13/2020. Data sporządzenia: 30 lipca 2020 r. (godz.16:25). Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GROCLIN Spółka Akcyjna

Temat: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  GROCLIN Spółka Akcyjna

Zarząd GROCLIN Spółka Akcyjna  informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 31 sierpnia 2020 r. na godz. 11.00, które odbędzie się w Grodzisku Wielkopolskim, przy ul. Sportowej 2 w Hotelu Rodan-Groklin.

W załączeniu ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt  2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Ogloszenie_ZWZ_GROCLIN_31082020.pdf