Zwyczajne Walne Zgromadzenie 28.06.2019

1_Ogłoszenie_i_projekty_ZWZ_28062019.rtf.pdf

2_Projekty_Uchwal_ZWZ_GROCLIN_28062019.pdf

3_Uzasadnienie_Uchwaly_ZWZ_GROCLIN_28062019.pdf

4_Informacja_o_ogolnej_liczbie_akcji_i_liczbie_glosow_z_tych_akcji_ 28062019.pdf

5_Wzor_pelnomocnictwa_udzielanego_przez_osobe_fizyczna.pdf

6_Wzor_pelnomocnictwa_udzielanego_przez_osoby_prawne_i_spółki_osobowe.pdf

7_Formularz_pozwalajacy_na_wykonywanie_prawa_glosu_przez_pelnomocnika.pdf

8_Sprawozdanie_RN_za_2018.pdf