Zwyczajne Walne Zgromadzenie 31.08.2020

1_Ogloszenie_ZWZ_GROCLIN_31082020.pdf

2_Projekty_Uchwal_ZWZ_GROCLIN_31082020.pdf

3_Uzasadnienie_Uchwal_ZWZ_GROCLIN_31082020.pdf

4_Informacja_o_ogólnej_liczbie_akcji_i_glosów_z_tych_akcji_30072020.pdf

5_Wzor_pelnomocnictwa_udzielanego_przez_osobe_fizyczna.pdf

6_Wzor_pelnomocnictwa_udzielanego_przez_osoby_prawne_i_spolki_osobowe.pdf

7_Formularz_pozwalajacy_na_wykonywanie_prawa_glosu_przez pelnomocnika.pdf

8_Sprawozdanie_RN_za_2019_rok.pdf

9_Polityka_wynagrodzen_czlonkow_Zarzadu_i_RN.pdf