PL  |  EN

GCN 2 -0.39 -16.32%

Komunikaty prasowe

May 11, 2018

Odwołanie Michała Laska

W dniu 24 kwietnia 2018 r. Rada Nadzorcza GROCLIN Spółka Akcyjna odwołała ze składu Zarządu Pana Michała Laska pełniącego obowiązki Wiceprezesa Zarządu.

Odwołanie związane było z koniecznością prowadzenia spraw spółki CADM AUTOMOTIVE Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie.

czytaj więcej

Jan 25, 2018

Odwołanie Piotra Wiśniewskiego

Dnia 20/01/2018 Rada Nadzorcza spółki odwołała Pana Piotra Wiśniewskiego z funkcji Wiceprezesa Zarządu’.

czytaj więcej

Jun 07, 2017

Volkswagen ma prawo pierwokupu akcji polskiej spółki Groclin

Volkswagen, globalny koncern motoryzacyjny, podpisał z Groclinem i jego największymi akcjonariuszami porozumienie, w ramach którego uzyskał prawo pierwokupu akcji polskiej spółki lub części jej aktywów w przypadku gdyby firma podjęła decyzję o sprzedaży segmentu poszyć - poinformował Groclin w komunikacie.

czytaj więcej

Jun 07, 2017

Powołanie do składu Zarządu Pana Piotra Wiśniewskiego

 

Dnia 25 kwietnia 2017 roku Rada Nadzorcza Groclin S.A. podjęła uchwałę w sprawie powołania do składu Zarządu spółki na stanowisko Wiceprezesa Pana Piotra Wiśniewskiego.

czytaj więcej

May 15, 2017

Emisja programu o firmie Groclin

Emisja programu z udziałem Groclin S.A. jutro w TVS o 17.30. Powtórki w środę (17.05) o 17.15 i w czwartek (18.05) o 6.20.

czytaj więcej

Mar 03, 2017

CADM Automotive dołączyła do prestiżowego grona Gazel Biznesu

Gazele Biznesu to jedno z najlepiej rozpoznawalnych w Polsce wyróżnień gospodarczych, promujące najdynamiczniej rozwijające się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że spośród 4 386 firm sklasyfikowanych w ramach rankingu, CADM Automotive to jedna z 89 najwyżej ocenianych spółek prowadzących tzw. działalność profesjonalną, naukową i techniczną (PKD M) i jednocześnie lider wśród krajowych podmiotów, których główne źródło przychodów stanowi działalność w zakresie specjalistycznego projektowania. Co warte podkreślenia, w czołówce przedsiębiorstw reprezentujących dział M Polskiej Klasyfikacji Działalności, CADM Automotive to jedyny przedstawiciel branży motoryzacyjnej.

czytaj więcej

Apr 28, 2016

Powołanie do składu Zarządu Pana Michała Laska

Dnia 28 kwietnia 2016 roku Rada Nadzorcza Groclin S.A. podjęła uchwałę w sprawie powołania do składu Zarządu spółki na stanowisko Wiceprezesa Pana Michała Laska.

czytaj więcej

Apr 07, 2016

Groclin podpisał umowę z General Motors na ok. 50 mln zł

Groclin poinformował o podpisaniu listu intencyjnego z General Motors na produkcję seryjną poszyć foteli samochodowych do wybranych modeli Opla Insignia w ekskluzywnej wersji skórzanej. Współpraca przewidziana jest na lata 2017-2024, a całkowita wartość kontraktu jest szacowana na ok. 50 mln zł.

czytaj więcej

Apr 06, 2016

Groclin S.A. przejmuje CADM Automotive. Giełdowa spółka z Grodziska Wielkopolskiego kupi docelowo 100 proc. udziałów inżynierskiego biura projektowego z Krakowa pracującego m.in. dla Bentleya, Tesli czy Volkswagena.

Wartość całej transakcji wyniesie nie mniej niż 20 mln zł (gotówka plus akcje).W pierwszym etapie transakcji Groclin nabędzie za gotówkę 51 proc. udziałów (10,2 mln zł) CADM Automotive Sp. z o.o. Drugi etap nastąpi po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok i jej wartość transakcji wyniesie 7x rocznego EBITDA Spółki, nie mniej niż 9,8 mln zł. 50 proc. kwoty będzie stanowić gotówka, a drugie 50 proc. będzie wypłacona w akcjach Groclinu. Spółka planuje konsolidacje wyników CADM Automotive od 1-ego maja 2016 r. co przełoży się na sprzedaż i wynik dla całej Grupy.

czytaj więcej

Dec 21, 2015

Nieruchomości w Nowej Soli sprzedane KOLLAMATOWI za 14,5 mln zł

Spółki zależne od Groclinu (Groclin Service sp. z o.o. oraz IGA Nowa Sól sp. z o.o) podpisały z firmą KOLLAMAT sp. z o.o. umowę przeniesienia prawa użytkowania wieczystego oraz przeniesienia własności nieruchomości, na mocy której zostały sprzedane nieruchomości i budynki zlokalizowane w Nowej Soli, których właścicielem są spółki córki emitenta. Wartość transakcji została ustalona na kwotę 14,5 mln zł netto.

czytaj więcej

PoprzedniaStrona: 123