PL  |  EN  |  UA

GCN 3.71 0.11 +3.06%

GBP 4.8619 0.0188 +0.39% USD 3.4915 0.0161 +0.46% EUR 4.2286 0.0015 +0.04% GCN 3.71 0.11 +3.06%

Kalendarz inwestora

Raport kwartalny:

Q1 2017 30.05.2017
Q3 2017 29.11.2017

Raport półroczny:

Q2 2017 29.09.2017

Raport roczny:

2016 Jednostkowy Groclin S.A. 28.04.2017
2016 Skonsolidowany Groclin S.A. 28.04.2017

Walne Zgromadzenie:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie  22.06.2017
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie  7.09.2017