PL  |  EN  |  UA

GCN 2.025 -0.065 -3.11%

GBP 4.9116 -0.0089 -0.18% USD 3.8959 -0 0% EUR 4.2959 0.0007 +0.02% GCN 2.025 -0.065 -3.11%

Kalendarz inwestora

Raport kwartalny:

Rozszerzony skonsolidowany raport za I kwartał 2019 roku 29.05.2019
Rozszerzony skonsolidowany raport za III kwartał 2019 roku 29.11.2019

Raport półroczny:

Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2019 roku 30.09.2019

Raport roczny:

Jednostkowy raport roczny za 2018 rok 26.04.2019
Skonsolidowany raport roczny za 2018 rok 26.04.2019

Walne Zgromadzenie:

ZWZ Groclin S.A. 28.06.2019 godz. 11.00