PL  |  EN  |  UA

GCN 5.89 0.01 +0.17%

GBP 4.7129 0.005 +0.11% USD 3.3769 0.0132 +0.39% EUR 4.1646 0.0153 +0.37% GCN 5.89 0.01 +0.17%

Kalendarz inwestora

Raport kwartalny:

Q1 2017 30.05.2017
Q3 2017 29.11.2017

Raport półroczny:

Q2 2017 29.09.2017

Raport roczny:

2016 Jednostkowy Groclin S.A. 28.04.2017
2016 Skonsolidowany Groclin S.A. 28.04.2017

Walne Zgromadzenie:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie  22.06.2017
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie  7.09.2017