PL  |  EN  |  UA

GCN 1.544 0 0%

GBP 5.0504 -0.0196 -0.39% USD 3.8789 -0.0035 -0.09% EUR 4.2689 -0.0088 -0.21% GCN 1.544 0 0%

Kalendarz inwestora

Raport kwartalny:

Rozszerzony skonsolidowany raport za I kwartał 2020 roku 29.05.2020
Rozszerzony skonsolidowany raport za III kwartał 2020 roku 26.11.2020

Raport półroczny:

Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2020 roku 30.09.2020

Raport roczny:

Jednostkowy raport roczny za 2019 rok 26.04.2020
Skonsolidowany raport roczny za 2019 rok 26.04.2020

Walne Zgromadzenie:

ZWZ Groclin S.A. ...............