PL  |  EN  |  UA

GCN 2.06 0.162 +8.54%

GBP 5.0072 0.0105 +0.21% USD 3.8985 0.0102 +0.26% EUR 4.2892 0.0075 +0.18% GCN 2.06 0.162 +8.54%

Kalendarz inwestora

Raport kwartalny:

Rozszerzony skonsolidowany raport za I kwartał 2019 roku 29.05.2019
Rozszerzony skonsolidowany raport za III kwartał 2019 roku 29.11.2019

Raport półroczny:

Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2019 roku 30.09.2019

Raport roczny:

Jednostkowy raport roczny za 2018 rok 26.04.2019
Skonsolidowany raport roczny za 2018 rok 26.04.2019

Walne Zgromadzenie:

ZWZ Groclin S.A. 28.06.2019 godz. 11.00