PL  |  EN  |  UA

GCN 1.695 0.195 +13%

GBP 4.9874 -0.0006 -0.01% USD 4.0428 -0.0015 -0.04% EUR 4.4401 0.0006 +0.01% GCN 1.695 0.195 +13%

Kalendarz inwestora

Raport kwartalny:

Rozszerzony skonsolidowany raport za I kwartał 2020 roku zostanie opublikowany 27 lipca 2020 roku.
Rozszerzony skonsolidowany raport za III kwartał 2020 roku zostanie opublikowany 26 listopada 2020 r.

Raport półroczny:

Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2020 roku zostanie opublikowany 24 września 2020 roku.

Raport roczny:

Jednostkowy raport roczny za 2019 rok  zostanie opublikowany 22 czerwca 2020 roku.
Skonsolidowany raport roczny za 2019 rok zostanie opublikowany 22 czerwca 2020 roku.

Walne Zgromadzenie:

ZWZ Groclin S.A. ...............