PL  |  EN  |  UA

GCN 2.14 -0.09 -4.04%

GBP 5.2193 0.0232 +0.45% USD 3.7466 0.0383 +1.03% EUR 4.5205 0.0027 +0.06% GCN 2.14 -0.09 -4.04%

Kalendarz inwestora

Raport kwartalny:

Rozszerzony skonsolidowany raport za I kwartał 2021 roku zostanie opublikowany 27 maja 2021 roku.
Rozszerzony skonsolidowany raport za III kwartał 2021 roku zostanie opublikowany 25 listopada 2021 r.

Raport półroczny:

Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2021 roku zostanie opublikowany 30 września 2021 roku.

Raport roczny:

Jednostkowy raport roczny za 2020 rok  zostanie opublikowany 30 kwietnia 2021 roku.
Skonsolidowany raport roczny za 2020 rok zostanie opublikowany 30 kwietnia 2021 roku.

Walne Zgromadzenie:

ZWZ Groclin S.A.     -