PL  |  EN  |  UA

GCN 1.05 -0.035 -3.23%

GBP 4.9917 -0.0272 -0.54% USD 3.7519 -0.0057 -0.15% EUR 4.4857 0.0103 +0.23% GCN 1.05 -0.035 -3.23%

Raporty bieżące


powrót

Raport bieżący nr 9 z dnia 26.06.2012 r. - Akcjonariusze posiadający co najmniej 5 % akcji na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Inter Groclin Auto S.A. w dniu 26 czerwca 2012 r.

Raport bieżący nr 09 z dnia 26 czerwca 2012 r.

Temat: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5 % akcji na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Inter Groclin Auto S.A. w dniu 26 czerwca 2012 r.  

Zarząd Inter Groclin Auto S.A. z siedzibą w Karpicku przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Inter Groclin Auto S.A., które odbyło się w dniu 26 czerwca 2012 r. z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji.

1) Pan Zbigniew Drzymała

- udział % w ogólnej liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Inter Groclin Auto S.A. w dniu 26 czerwca 2012 r.: 67,05%

- liczba głosów przysługujących akcjonariuszowi z posiadanych akcji: 3.003.960

- udział % w ogólnej liczbie głosów wynikających ze wszystkich wyemitowanych akcji przez Spółkę Inter Groclin Auto S.A.: 42,73 %.

2) Pani Maria Drzymała

- udział % w ogólnej liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Inter Groclin Auto S.A.: 32,92%

- liczba głosów przysługujących akcjonariuszowi z posiadanych akcji: 1.475.160

-udział % w ogólnej liczbie głosów wynikających ze wszystkich wyemitowanych akcji przez Spółkę Inter Groclin Auto S.A.: 20,98 %.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5%