PL  |  EN  |  UA

GCN 1.37 -0.17 -11.04%

GBP 5.1459 0.014 +0.27% USD 3.7558 0.0194 +0.52% EUR 4.5471 0.0028 +0.06% GCN 1.37 -0.17 -11.04%

Raporty bieżące


powrót

Raport bieżący nr 9 z dnia 25 maja 2018 r. (g.21:22) - Zawarcie znaczącej Umowy z BZ WBK S.A.

Zarząd GROCLIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim ("Spółka"), informuje, że w dniu 24 maja 2018 r. Spółka zawarła z Bankiem Zachodnim WBK S.A. Aneks nr 11 do umowy o MultiLinię nr K00015/13 z dnia 5 lipca 2013 roku. Na podstawie zawartej Umowy bank udostępnił Spółce kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 7.000.000,00 Euro na okres do 31 stycznia 2019 r. Zabezpieczenie kredytu stanowią:

(a) hipoteka umowna łączna do kwoty najwyższej 12.000.000,00 Euro oraz 2.400.000,00 Euro na nieruchomościach stanowiących własność Spółki,

(b) przelew wierzytelności na rzecz Banku z tytułu umowy ubezpieczenia budynków/budowli posadowionych na nieruchomościach Spółki,

(c) cesja wierzytelności należnych Spółce z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej,

(d) oświadczenie patronackie złożone wobec Banku przez Kabelconcept Hornig GmbH i Gerstner Managementholding GmbH,

(e) przystąpienie do długu, wynikającego z Umowy, przez spółkę GROCLIN WIRING spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim.

Oprocentowanie kredytu jest zmienne i uzależnione od aktualnej stopy WIBOR oraz EURIBOR, powiększonej o marżę Banku.

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR: informacje poufne