PL  |  EN  |  UA

GCN 1.54 0.01 +0.65%

GBP 5.1343 0.0024 +0.05% USD 3.7351 -0.0013 -0.04% EUR 4.5439 -0.0004 -0.01% GCN 1.54 0.01 +0.65%

Raporty bieżące


powrót

Raport bieżący nr 11 z dnia 19 czerwca 2017 r. (g. 14:34) - Kandydatura Pana Wilfrieda Gerstnera do składu Rady Nadzorczej.

Zarząd GROCLIN Spółka Akcyjna  z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim ("Spółka/Emitent") działając zgodnie z Zasadami Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zapewniając Akcjonariuszom możliwość poznania kandydata na Członka Rady Nadzorczej Spółki, niniejszym informuje, iż w dniu 19 czerwca 2017 r. wpłynęła do Spółki, zgłoszona przez Pana André Gerstnera działającego w imieniu Gerstner Managementholding GmbH („Akcjonariusz”) kandydatura Pana Wilfrieda Gerstnera na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Kandydatura została zgłoszona w związku ze zwołaniem przez Spółkę na dzień  22 czerwca 2017 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przewidującego w swym Porządku obrad podjęcie uchwał w sprawie powołania nowego składu Rady Nadzorczej. Jednocześnie Spółka informuje, iż kandydat wyraził zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej Spółki.

Zgodnie z oświadczeniem Akcjonariusza, uzasadnieniem powyższej kandydatury jest wiedza i doświadczenie Pana Wilfrieda Gerstnera w zarządzaniu oraz nadzorowaniu spółek kapitałowych, a także wiedza w branży, w której działa GROCLIN S.A. W rezultacie Pan Wilfried Gerstner swoją wiedzę i doświadczenie będzie mógł wykorzystać dla dobra akcjonariuszy spółki GROCLIN S.A. Pan Wilfried Gerstner pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej GROCLIN S.A. w okresie poprzedniej kadencji od 2014 r.

Informacje dotyczące Pana Wilfrieda Gerstnera:

Wykształcenie:

1967-68 – studia na Uniwersytecie we Freibergu

1973 – ukończenie studiów w zakresie inżynierii ceramiki na Uniwersytecie Mendelejewa w Moskwie

Pan Wilfried Gerstner włada językiem niemieckim, rosyjskim oraz angielskim.

Zajmowane stanowiska i przebieg kariery zawodowej:

1973–1990 – VEB SANITÄRPOTZELLAN DRESDEN

1973-1974 – inżynier ds. rozwoju

1973-1974 – menedżer laboratorium

1975-1979 – menedżer ds. szklenia, opalania i sortowania

1980-1982 – główny inżynier

1982-1984 – dyrektor produkcji

1984-1990 – dyrektor generalny

07.1990–12.1991 – SANITÄRPORZELLAN DRESDEN GMBH - dyrektor zarządzający

01.1992–10.1994 – DURAVIT SANITÄRPORZELLAN DRESDEN GMBH – dyrektor techniczny

11.1994–02.19994 – DURAVIT SANITÄRPORZELLAN MEISSEN GMBH - dyrektor techniczny

03.1997–08.1999 KERAMAG AG – menedżer projektu

09.1999–10.2000 SANITEC JOHNSON SUISSE MALAYSIA – menedżer fabryki

11.2000–01.2004 - SANITEC CORPORATION – menedżer projektów produkcji ceramiki

02.2007–menedżer projektów produkcji ceramiki

03.2007–12.2012 BUDFARFOR SLAVUTA, UKRAINE – dyrektor jakości, menedżer projektów inwestycyjnych nowej fabryki

Od 01.2013 – KERAMAG HALDENSLEBEN – menedżer projektu

Od 10.2013 – emeryt.

2014 – 2017 – Członek Rady Nadzorczej GROCLIN S.A.

Pan Wilfried Gerstner poza przedsiębiorstwem Emitenta pełni funkcję menedżer projektu w KERAMAG HALDENSLEBEN przy czym nie jest to działalność konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta.

Pan Wilfried Gerstner nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, bądź uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Wilfried Gerstner nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe