PL  |  EN  |  UA

GCN 1.37 -0.17 -11.04%

GBP 5.1459 0.014 +0.27% USD 3.7558 0.0194 +0.52% EUR 4.5471 0.0028 +0.06% GCN 1.37 -0.17 -11.04%

Raporty bieżące


powrót

Raport bieżący nr 10 z dnia 19 czerwca 2017 r. (g. 14:33) - Kandydatura Pana Michała Głowackiego do składu Rady Nadzorczej.

Zarząd Groclin Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim ("Spółka”/”Emitent”) działając zgodnie z Zasadami Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zapewniając Akcjonariuszom możliwość poznania kandydata na Członka Rady Nadzorczej Spółki, niniejszym informuje, iż w dniu 19 czerwca 2017 r. wpłynęła do Spółki, zgłoszona przez Pana André Gerstnera działającego w imieniu Gerstner Managementholding GmbH („Akcjonariusz”) kandydatura Pana Michała Głowackiego na niezależnego Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Kandydatura została zgłoszona w związku ze zwołaniem przez Spółkę na dzień 22 czerwca 2017 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przewidującego w swym Porządku obrad podjęcie uchwał w sprawie powołania nowego składu Rady Nadzorczej. Jednocześnie Spółka informuje, iż kandydat wyraził zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej Spółki.

Zgodnie z oświadczeniem Akcjonariusza, uzasadnieniem powyższej kandydatury jest wiedza i doświadczenie Pana Michała Głowackiego w nadzorowaniu spółek kapitałowych.

Informacje dotyczące Pana Michała Głowackiego:

Radca prawny od 2005 r., członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu.

W 2001 r. Pan Michał Głowacki ukończył Wydział Prawa i Administracji im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 2005 – 2012 – wspólnik zarządzający kancelarii Dittmajer Głowacki Awedyk Sp.k. Pan Michał Głowacki jest obecnie wspólnikiem zarządzającym w Kancelarii Głowacki Chilarski Sieklicki Sp.k. z siedzibą w Warszawie.

Przebieg kariery zawodowej (pełnione funkcje):

2005 – 2008 – prokurent W.KRUK Spółka Akcyjna.

2009 – 2010 – prokurent Mazowiecka Wytwórnia Wódek i Drożdży „POLMOS” Spółka Akcyjna

2004 – 2012 – członek Zarządu MELAGRIS Spółka z o.o.

2007 – 2008 – członek Zarządu PayUp Polska Spółka Akcyjna

2003 – 2006 - członek Rady Nadzorczej DCG Spółka z o.o.

2004 – 2006 – członek Rady Nadzorczej RYTOSZTUKA Spółka z o.o.

2006 – 2008 - członek Rady Nadzorczej DCG Spółka Akcyjna

2006 – 2011 - Przewodniczący Rady Nadzorczej ATVERTIN Spółka z o.o.

2009 – 2010 - Przewodniczący Rady Nadzorczej Zakłady Mięsne WIWA Spółka z o.o.

2009 – 2013 - Przewodniczący Rady Nadzorczej BLUE SOLUTIONS Spółka z o.o.

2011 – 2012 - Przewodniczący Rady Nadzorczej DIGI FRAME Spółka z o.o.

2013 – 2014 – Przewodniczący Rady Nadzorczej MGI INVEST GROUP Spółka Akcyjna

2013 – 2014 – Przewodniczący Rady Nadzorczej HD GROUP Spółka Akcyjna

Obecnie:

Członek Rady Nadzorczej MBROKER NET Spółka z o.o.

Przewodniczący Rady Nadzorczej CORIS LEX SERVICES Spółka z o.o.

Przewodniczący Rady Nadzorczej TRIDROP Spółka z o.o.

2014 – 2017 – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej GROCLIN S.A.

Pan Michał Głowacki doradza w sprawach bieżących wielu podmiotom z sektora produkcyjnego, budowlanego, handlu, ubezpieczeń i finansów – w tym notowanych na GPW.

Jak wynika z oświadczenia Pana Michała Głowackiego nie wykonuje on działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta oraz nie jestem wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej lub członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej.

Pan Michał Głowacki nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe