PL  |  EN  |  UA

GCN 1.05 -0.035 -3.23%

GBP 4.9921 -0.0268 -0.53% USD 3.7519 -0.0057 -0.15% EUR 4.4857 0.0103 +0.23% GCN 1.05 -0.035 -3.23%

Raporty bieżące


powrót

Raport bieżący nr 8 z dnia 26.06.2012 r. - Wybory Zarządu Inter Groclin Auto S.A.

Raport bieżący nr 08 z dnia 26 czerwca 2012 r.

Temat: Wybory Zarządu Inter Groclin Auto S.A.

Zarząd Inter Groclin Auto S.A. z siedzibą w Karpicku informuje, że w dniu 26 czerwca 2012 r. Rada Nadzorcza Inter Groclin Auto S.A. działając na podstawie § 16 ust. 2 lit. k) Statutu Spółki, Uchwałą Nr 14/2012 z dnia 26 czerwca 2012 r.  powołała na Prezesa Zarządu Zbigniewa Drzymałę oraz Uchwałą nr 15/2012 z dnia 26 czerwca 2012 r. powołała dwóch członków Zarządu powierzając im funkcje Wiceprezesów, w osobach:

1) Barbary Sikorskiej – Wiceprezesa ds. handlowych

2) Mirosławy Doliwy – Wiceprezesa ds. ekonomiczno-finansowych

na okres wspólnej kadencji, która upłynie z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2014.

 

Zarząd podaje informacje o powołanych uchwałami członkach Zarządu:

 

1. Zbigniew Drzymała - Prezes Zarządu

 Z wykształcenia technik budowlany, 1970 r. –Technikum Budowlane w Poznaniu

W latach 1970-1977 kierownik budowy w Przedsiębiorstwie Robót Budowlanych, od 1977 do 1982 r. właściciel Zakładu Rzemieślniczego w Wolsztynie, od 1983 r. współwłaściciel spółki Groclin – Przedsiębiorstwo Zagraniczne. Od roku 2000 do 31.07.2008 pełnił funkcję Prezesa Sportowej Spółki Akcyjnej „Groclin-Dyskobolia”, od 1996 r. do maja 2009 r. był Prezesem jednostki zależnej – firmy Inter Groclin Trading Sp. z o.o. Od 1997 r. Zbigniew Drzymała jest głównym akcjonariuszem  i Prezesem Zarządu Inter Groclin Auto S.A., od roku 2001 pełni  funkcję Dyrektora Generalnego w Groclin Karpaty na Ukrainie.

Jak wynika z oświadczenia Zbigniewa Drzymały:

- poza przedsiębiorstwem Emitenta nie wykonuje innej działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta;

- poza posiadaniem 0,02% udziałów w Groclin-Karpaty Sp. z o.o. z siedzibą na Ukrainie nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej, członkiem organu spółki kapitałowej ani też członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej;

- nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o KRS.

 

2. Barbara Sikorska - Członek Zarządu – Wiceprezes ds. handlowych

Wykształcenie wyższe humanistyczne, 1997 r. - Uniwersytet A. Mickiewicza w Poznaniu; 2009 - podyplomowe studia Executive MBA w WSB, potwierdzone dyplomem The Nottingham Trent University. Od roku 1996 do 2009 zatrudniona w firmie Inter Groclin Trading Sp. z o.o. w Grodzisku Wielkopolskim, gdzie zdobywała doświadczenie pełniąc rozliczne funkcje.  W latach 1998 - 2007 - Sekretarz Rady Nadzorczej Spółki Inter Groclin Auto S.A. , następnie Członek Zarządu Inter Groclin Auto S.A., a od czerwca 2009 r. Wiceprezes Zarządu ds. handlowych Inter Groclin Auto S.A.

Jak wynika z oświadczenia Barbary Sikorskiej:

- poza przedsiębiorstwem Emitenta nie wykonuje innej działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta;

- nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej, członkiem organu spółki kapitałowej ani też członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej;

- nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o KRS.

 

3. Mirosława Doliwa - Członek Zarządu – Wiceprezes ds. ekonomiczno-finansowych

Wykształcenie wyższe techniczne, 1980 r. - Akademia Rolnicza w Poznaniu, 1997 r. - Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Studia Podyplomowe w zakresie rachunkowości, od 2003 roku uprawnienia biegłego rewidenta .

W latach 1980 do 1997 - główny księgowy w sektorze rolnictwa, od 2000 do maja 2009 roku główny księgowy w Inter Groclin Trading Sp. z o.o., od czerwca 2009 r. Wiceprezes Zarządu ds. ekonomiczno-finansowych Inter Groclin Auto S.A.

Jak wynika z oświadczenia Mirosławy Doliwy:

- poza przedsiębiorstwem Emitenta nie wykonuje innej działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta;

- nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej, członkiem organu spółki kapitałowej ani też członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej;

- nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o KRS.

 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

§ 5 ust. 1 pkt 22 RO – powołanie osoby zarządzającej lub nadzorującej.