PL  |  EN  |  UA

GCN 1.05 -0.035 -3.23%

GBP 4.9917 -0.0272 -0.54% USD 3.7519 -0.0057 -0.15% EUR 4.4857 0.0103 +0.23% GCN 1.05 -0.035 -3.23%

Raporty bieżące


powrót

Raport bieżący nr 7 z dnia 26.06.2012 r. - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Raport bieżący nr 07 z dnia 26 czerwca 2012 r.

Temat: Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Zarząd Inter Groclin Auto S.A. z siedzibą w Karpicku informuje, że Rada Nadzorcza Inter Groclin Auto S.A. na podstawie § 16 ust. 2 lit. d) Statutu Spółki Uchwałą Nr 18/2012 z dnia 26 czerwca 2012 r. dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych. Wybranym podmiotem jest firma "CGS Audytor" Sp. z o.o., 61-541 Poznań, ul. Przemysłowa 46A/141 wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 541.

Firma "CGS Audytor" Sp. z o.o. zobowiązała się przeprowadzić:

 

1 .Przegląd śródroczny sprawozdania finansowego Spółki Inter Groclin Auto S.A. sporządzonego na dzień 30 czerwca 2012 r.,

2. Badanie sprawozdania finansowego Spółki Inter Groclin Auto S.A. sporządzonego na dzień 31 grudnia 2012 r.,

3. Przegląd śródroczny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Inter Groclin Auto  sporządzonego na dzień 30 czerwca 2012 r.,

4. Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Inter Groclin Auto sporządzonego na dzień 31 grudnia 2012 r.

Okres obowiązywania umów zostanie określony po dokonaniu ustaleń z wybranym podmiotem.

 

Wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych dokonano zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

 

Inter Groclin Auto S.A. korzystała z usług firmy "CGS Audytor" Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu w zakresie:

1. Przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego Spółki Inter Groclin Auto S.A. sporządzonego na dzień 30 czerwca 2004 r., na dzień 30 czerwca 2005 r., na dzień 30 czerwca 2006 r., na dzień 30 czerwca 2007 r., na dzień 30 czerwca 2008 r., na dzień 30 czerwca 2009 r., na dzień 30 czerwca 2010r.  oraz na dzień 30 czerwca 2011 r.

2. Badania sprawozdania finansowego Spółki Inter Groclin Auto S.A. sporządzonego na dzień 31 grudnia 2004 r., na dzień 31 grudnia 2005 r., na dzień 31 grudnia 2006 r., na dzień 31 grudnia 2007 r., na dzień 31 grudnia 2008 r., na dzień 31 grudnia 2009 r., na dzień 31 grudnia 2010 r.  oraz na dzień 31 grudnia 2011 r.

 

3. Przeglądu śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Inter Groclin Auto  sporządzonego na dzień 30 czerwca 2004 r., na dzień 30 czerwca 2005 r., na dzień 30 czerwca 2006 r., na dzień 30 czerwca 2007 r., na dzień 30 czerwca 2008 r., na dzień 30 czerwca 2009r., na dzień 30 czerwca 2010 r. oraz na dzień 30 czerwca 2011 r.

 

4. Badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Inter Groclin Auto sporządzonego na dzień 31 grudnia 2004 r., na dzień 31 grudnia 2005 r., na dzień 31 grudnia 2006 r., na dzień 31 grudnia 2007 r. na dzień 31 grudnia 2008 r., na dzień 31 grudnia 2009 r., na dzień 31 grudnia 2010 r.  oraz na dzień 31 grudnia 2011 r.

 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.