PL  |  EN  |  UA

GCN 1.37 -0.17 -11.04%

GBP 5.1459 0.014 +0.27% USD 3.7558 0.0194 +0.52% EUR 4.5471 0.0028 +0.06% GCN 1.37 -0.17 -11.04%

Raporty bieżące


powrót

Raport bieżący nr 6 z dnia 25 kwietnia 2018 r. (g.19:52) - Zmiana terminu przekazania rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku

Zarząd GROCLIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim ("Spółka"), działając na podstawie § 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (,,Rozporządzenie") informuje, iż zmianie ulega termin przekazania rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku, pierwotnie ustalony na dzień 29 maja 2018 roku. Nowy termin przekazania tego raportu wyznaczony został na dzień 27 kwietnia 2018 roku.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe