PL  |  EN  |  UA

GCN 1.41 -0.13 -8.44%

GBP 5.1534 0.0215 +0.42% USD 3.762 0.0256 +0.68% EUR 4.5488 0.0045 +0.1% GCN 1.41 -0.13 -8.44%

Raporty bieżące


powrót

Raport bieżący nr 6 z dnia 5 maja 2017 r. (g. 08:12) - Podpisanie porozumienia z VOLKSWAGEN AG

Zarząd GROCLIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim ("Spółka", „Emitent”) informuje, że w dniu 4 maja 2017 r. Spółka oraz znaczący akcjonariusze (Gerstner Managementholding GmbH i Kabelconcept Hornig GmbH) podpisali z VOLKSWAGEN AG porozumienie, w którym  Gerstner Managementholding GmbH i Kabelconcept Hornig GmbH udzielili VOLKSWAGEN AG prawa pierwokupu akcji Emitenta. Zgodnie z zawartym Porozumieniem, VOLKSWAGEN AG otrzymał uprawnienie do nabycia akcji Emitenta będących w posiadaniu Gerstner Managementholding GmbH i Kabelconcept Hornig GmbH w przypadku gdyby podmioty te podjęły decyzję o zbyciu akcji Emitenta lub do wskazania podmiotu trzeciego, który wykona to uprawnienie w zastępstwie VOLKSWAGEN AG.

VOLKSWAGEN AG otrzymał również uprawnienie do nabycia w pierwszej kolejności, na warunkach prawa pierwokupu,  zespołu aktywów Spółki związanych z prowadzeniem działalności poszyciowej na wypadek gdyby Spółka podjęła decyzję o zbyciu działalności związanej z produkcją poszyć.

Zawarcie Porozumienia oraz przyznanie pewnych praw VOLKSWAGEN AG ma związek z uzgodnieniem długoterminowych relacji z VOLKSWAGEN AG, które dodatkowo stanowi dla Spółki szansę na rozwój i rozszerzenie współpracy z Grupą Volkswagen, a jednocześnie potwierdza status strategicznego dostawcy dla VOLKSWAGEN AG.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR