PL  |  EN  |  UA

GCN 1.05 -0.035 -3.23%

GBP 4.9867 -0.0322 -0.64% USD 3.7504 -0.0071 -0.19% EUR 4.4858 0.0104 +0.23% GCN 1.05 -0.035 -3.23%

Raporty bieżące


powrót

Raport bieżący nr 55 z dnia 04 listopada 2014 roku - Powołanie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Groclin S.A. członków Rady Nadzorczej Spółki oraz powołanie przez Radę Nadzorczą Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Groclin S.A.

Temat: Powołanie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Groclin S.A. członków Rady Nadzorczej Spółki oraz powołanie przez Radę Nadzorczą Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Groclin S.A.

Zarząd Groclin S.A. z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim podaje do publicznej wiadomości informację o powzięciu uchwał przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta („NWZ”) w dniu 4 listopada 2014 roku w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Groclin S.A. oraz o powzięciu uchwał przez Radę Nadzorczą Groclin S.A. w dniu 4 listopada 2014 roku w sprawie powołania Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Groclin S.A.
NWZ Groclin S.A. w dniu 4 listopada 2014 roku powołało do składu Rady Nadzorczej Groclin S.A.:
• Pana Wilfrieda Gerstnera - powołany na stanowisko Członka Rady Nadzorczej (uchwała nr 4 NWZ)
• Pana Michała Głowackiego - powołany na stanowisko Członka Rady Nadzorczej (uchwała nr 5 NWZ)
Rada Nadzorcza Groclin S.A. w dniu 4 listopada 2014 roku uchwałą nr 15/2014 powołała na stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej Groclin S.A. Pana Piotra Gałązkę i uchwałą nr 16/2014 powołała na stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Michała Głowackiego.

Informacje dotyczące Pana Wilfrieda Gerstnera:
Wykształcenie:
1967-68 – studia na Uniwersytecie we Freibergu
1973 – ukończenie studiów w zakresie inżynierii ceramiki na Uniwersytecie Mendelejewa w Moskwie
Pan Wilfried Gerstner włada językiem niemieckim, rosyjskim oraz angielskim.
Zajmowane stanowiska i przebieg kariery zawodowej:
1973–1990 – VEB SANITÄRPORZELLAN DRESDEN
1973-1974 – inżynier ds. rozwoju
1973-1974 – menedżer laboratorium
1975-1979 – menedżer ds. szklenia, opalania i sortowania
1980-1982 – główny inżynier
1982-1984 – dyrektor produkcji
1984-1990 – dyrektor generalny   
07.1990–12.1991 – SANITÄRPORZELLAN DRESDEN GMBH - dyrektor zarządzający
01.1992–10.1994 – DURAVIT SANITÄRPORZELLAN DRESDEN GMBH – dyrektor techniczny
11.1994–02.19994 – DURAVIT SANITÄRPORZELLAN MEISSEN GMBH - dyrektor techniczny
03.1997–08.1999 KERAMAG AG – menedżer projektu
09.1999–10.2000 SANITEC JOHNSON SUISSE MALAYSIA – menedżer fabryki
11.2000–01.2004 - SANITEC CORPORATION – menedżer projektów produkcji ceramiki
02.2007–menedżer projektów produkcji ceramiki
03.2007–12.2012 BUDFARFOR SLAVUTA, UKRAINE – dyrektor jakości, menedżer projektów inwestycyjnych nowej fabryki
Od 01.2013 – KERAMAG HALDENSLEBEN – menedżer projektu
Od 10.2013 – emeryt

Pan Wilfried Gerstner poza przedsiębiorstwem Emitenta pełni funkcję menedżer projektu w KERAMAG HALDENSLEBEN przy czym nie jest to działalność konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta.

Pan Wilfried Gerstner nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, bądź uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Wilfried Gerstner nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.


Informacje dotyczące Pana Michała Głowackiego:
Radca prawny od 2005 r., członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu.
W 2001 r. Pan Michał Głowacki ukończył Wydział Prawa i Administracji im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
W latach 2005 – 2012 – wspólnik zarządzający kancelarii Dittmajer Głowacki Awedyk Sp.k.
Pan Michał Głowacki jest obecnie wspólnikiem zarządzającym w Kancelarii Głowacki Chilarski Sieklicki Sp.k. z siedzibą w Warszawie.

Przebieg kariery zawodowej (pełnione funkcje):
2005 – 2008 – prokurent W.KRUK Spółka Akcyjna.
2009 – 2010 – prokurent Mazowiecka Wytwórnia Wódek i Drożdży „POLMOS” Spółka Akcyjna

2004 – 2012 – członek Zarządu MELAGRIS Spółka z o.o.
2007 – 2008 – członek Zarządu PayUp Polska Spółka Akcyjna
2003 – 2006 - członek Rady Nadzorczej DCG Spółka z o.o.
2004 – 2006 – członek Rady Nadzorczej RYTOSZTUKA Spółka z o.o.
2006 – 2008 - członek Rady Nadzorczej DCG Spółka Akcyjna
2006 – 2011 - Przewodniczący Rady Nadzorczej ATVERTIN Spółka z o.o.
2009 – 2010 - Przewodniczący Rady Nadzorczej Zakłady Mięsne WIWA Spółka z o.o.
2009 – 2013 - Przewodniczący Rady Nadzorczej BLUE SOLUTIONS Spółka z o.o.
2011 – 2012 - Przewodniczący Rady Nadzorczej DIGI FRAME Spółka z o.o.
2013 – 2014 – Przewodniczący Rady Nadzorczej MGI INVEST GROUP Spółka Akcyjna
2013 – 2014 – Przewodniczący Rady Nadzorczej HD GROUP Spółka Akcyjna

Obecnie:
Członek Rady Nadzorczej MBROKER NET Spółka z o.o.
Przewodniczący Rady Nadzorczej CORIS LEX SERVICES Spółka z o.o.
Przewodniczący Rady Nadzorczej TRIDROP Spółka z o.o.

Pan Michał Głowacki doradza w sprawach bieżących wielu podmiotom z sektora produkcyjnego, budowlanego, handlu, ubezpieczeń i finansów – w tym notowanych na GPW.

Jak wynika z oświadczenia Pana Michała Głowackiego nie wykonuje on działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta oraz nie jestem wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej lub członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej.

Pan Michał Głowacki nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe.