PL  |  EN  |  UA

GCN 1.41 -0.13 -8.44%

GBP 5.1534 0.0215 +0.42% USD 3.762 0.0256 +0.68% EUR 4.5488 0.0045 +0.1% GCN 1.41 -0.13 -8.44%

Raporty bieżące


powrót

Raport bieżący nr 4 z dnia 25 kwietnia 2017 r. (g. 13:09) - Powołanie Wiceprezesa Zarządu Groclin S.A.

Zarząd Groclin S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 24 kwietnia 2017 r. Rada Nadzorcza Groclin S.A. działając na podstawie § 13 ust. 2 Statutu Spółki, Uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 24 kwietnia 2017 r. powołała z dniem 1 maja 2017 roku do składu Zarządu Groclin S.A. Pana Piotra Wiśniewskiego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu.

Zarząd podaje informacje o powołanym Wiceprezesie Zarządu:

Piotr Wiśniewski – Wiceprezes Zarządu Groclin S.A.

Wykształcenie i kwalifikacje: 2015-2016 Absolwent Harvard Business School w ramach General Management Program; 2009 r. Uzyskanie tytułu doktora nauk ekonomicznych na wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu; 2004 – 2007 Studia doktoranckie na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu; 1996-2001 Studia magisterskie na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu – specjalizacja: Zarządzanie finansami.

Opis pracy zawodowej: Od 2016 roku Dyrektor Zarządzający DB77 Consulting (obecnie Prezes DB77 Consulting), Wykładowca na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu The Polish-French Master's Degree Programme - financial analysis, Wykładowca/expert w ICAN Institute (Harvard Business Review Polska), 2011-2016 CEO Grupy Maflow oraz Dyrektor Zarządzający Boryszew S.A. Oddział Maflow w Tychach, 2008-2011 Dyrektor Zarządzający Boryszew S.A. Oddział Elana w Toruniu, Członek Rady Nadzorczej Złoty Stok Grupa S.A, 2008-2011 Przewodniczący Rady Nadzorczej Hutmen S.A. oraz HMN Szopienice S.A. odpowiedzialny za prowadzenie polityki Grupy Miedziowej Hutmen S.A., 2007-2011 Doradca Zarządu do spraw rozwoju Boryszew S.A. oraz NFI Krezus S.A., od 2005 roku Członek Rad Nadzorczych w następujących spółkach: Alchemia S.A, Hutmen S.A., Narodowy Fundusz Inwestycyjny Krezus S.A. (wszystkie 3 notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie) oraz Zakłady Metalurgiczne Silesia S.A., Huta Metali Nieżelaznych Szopienice S.A., Huta Aluminium Konin S.A., Izolacja-Matizol S.A., FŁT Łożyska Sp. z o.o., Boryszew ERG S.A., eCoffee Sp. z o.o., NPA Skawina Sp. z o.o., MSU S.A., Nadwiślana S.A., JPW-DGA sp. z o.o., Torlen sp. z o.o., Ostrana International GmbH (Wiedeń), od 2005 roku Prywatna Praktyka Doradztwa Podatkowego (Numer licencji 10281), 2005-2007 Wspólnik w Biurze Doradztwa Prawnego i Podatkowego NDW Sp. z o.o. w Toruniu. Specjalność: podatki dochodowe i optymalizacja opodatkowana w zakresie międzynarodowego prawa podatkowego oraz wyceny spółek.

Pan Piotr Wiśniewski oświadczył, iż nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności wykonywanej  w przedsiębiorstwie Emitenta oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Piotr Wiśniewski nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.