PL  |  EN  |  UA

GCN 1.6 0.08 +5.26%

GBP 5.0856 -0.0136 -0.27% USD 3.7412 -0.0128 -0.34% EUR 4.5315 -0.0027 -0.06% GCN 1.6 0.08 +5.26%

Raporty bieżące


powrót

Raport bieżący nr 1 z dnia 3 stycznia 2018 r. (g.10:52) - Zawiadomienie o połączeniu spółki zależnej CADM AUTOMOTIVE Spółka z o.o. z ctrlCAD Spółka z o.o.

Zarząd GROCLIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim ("Spółka/Emitent") informuje, że w dniu 29 grudnia 2017r. nastąpiło połączenie spółek zależnych od Emitenta tj. CADM AUTOMOTIVE Spółka z o.o. („CADM”) oraz CTRLCAD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach („ctrlCAD”). Połączenie zostało przeprowadzone na podstawie art. 516 Kodeksu Spółek Handlowych w trybie uproszczonym. W jego efekcie CADM jako spółka przejmującą nabyła całość majątku ctrlCAD jako spółki przejmowanej.

Zważywszy, że spółka przejmująca była jedynym wspólnikiem spółki przejmowanej, w zgodzie z postanowieniami art. 515 Kodeksu Spółek Handlowych, połączenie nastąpiło bez podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej. 

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR