PL  |  EN  |  UA

GCN 1.05 -0.035 -3.23%

GBP 4.9921 -0.0268 -0.53% USD 3.7519 -0.0057 -0.15% EUR 4.4857 0.0103 +0.23% GCN 1.05 -0.035 -3.23%

Raporty bieżące


powrót

Raport bieżący nr 3 z dnia 24.04.2012 r.- Lista informacji przekazywanych do publicznej wiadomości w 2011 r.

Raport bieżący nr 3 z dnia 24 kwietnia 2012 r.

 

Temat: Lista informacji przekazywanych do publicznej wiadomości w 2011 r.

 

Raport bieżący nr 1 z dnia 26.01.2011 r. – Terminy przekazywania raportów okresowych w 2011 r.
Raport bieżący nr 2 z dnia 01.02.2011 r. – Prognoza przychodów ze sprzedaży i zysku netto grupy kapitałowej Inter Groclin Auto za IV kwartał 2010 r.
Raport bieżący nr 3 z dnia 01.02.2011 r. – Podpisanie umowy o współpracy z General Motors Manufacturing
Raport bieżący nr 4 z dnia 14.02.2011 r. – Zawarcie znaczącej umowy wieloletniej. Prognoza przychodów ze sprzedaży.
Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny grupy kapitałowej Inter Groclin Auto za IV kwartał 2010 r. z dnia 01.03.2011 r.
Jednostkowy raport roczny Inter Groclin Auto S.A. za rok obrotowy 2010 z dnia 19.04.2011 r.
Skonsolidowany raport roczny grupy kapitałowej Inter Groclin Auto za rok obrotowy 2010 z dnia 19.04.2011 r.
Raport bieżący nr 5 z dnia 21.04.2011 r. – Lista informacji poufnych przekazywanych do publicznej wiadomości w 2010 r.
Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny grupy kapitałowej Inter Groclin Auto za I kwartał 2011 r. z dnia 13.05.2011 r.
Raport bieżący nr 5 z dnia 01.06.2011 r. – Lista informacji poufnych przekazywany do publicznej wiadomości w 2010 r. korekta.
Raport bieżący nr 6 z dnia 01.06.2011 r. – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Inter Groclin Auto S.A. w dniu 28.06.2011 r.
Raport bieżący nr 7 z dnia 01.06.2011 r. – Treść projektów Uchwał wraz z załącznikami na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Groclin Auto S.A. w dniu 28.06.2011 r.
Raport bieżący nr 8 z dnia 09.06.2011 r. – Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.
Raport bieżący nr 9 z dnia 28.06.2011 r. – Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Groclin Auto S.A. w dniu 28.06.2011 r.
Raport bieżący nr 10 z dnia 28.06.2011 r. – Powołanie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Groclin Auto S.A. członków Rady Nadzorczej.
Raport bieżący nr 11 z dnia 28.06.2011 r. – Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% akcji na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Inter Groclin Auto S.A. w dniu 28.06.2011 r.
Raport bieżący nr 12 z dnia 24.10.2011 r. – Zmian znaczących umów.
Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny grupy kapitałowej Inter Groclin Auto za III kwartał 2011 r. z dnia 14.11.2011 r.
Raport bieżący nr 12 z dnia 29.11.2011 r. – Zmiana znaczących umów.

 

Podstawa prawna: Art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie – wykaz informacji przekazywanych do publicznej wiadomości.