PL  |  EN  |  UA

GCN 1.54 0.01 +0.65%

GBP 5.1347 0.0027 +0.05% USD 3.7372 0.0007 +0.02% EUR 4.5451 0.0008 +0.02% GCN 1.54 0.01 +0.65%

Raporty bieżące


powrót

Raport bieżący nr 3 z dnia 11 stycznia 2018 r. (g.09:51) - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 r.

Zarząd Groclin S.A. z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim (dalej: Spółka) podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 roku:

A. Raporty roczne:

1. Jednostkowy raport roczny za 2017 rok (SA-R):  27 kwietnia 2018 r.

2. Skonsolidowany raport roczny za 2017 rok (SA-RS): 27 kwietnia 2018 r.

B. Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2018 roku (SA-PSr): 28 września 2018 r.

C. Rozszerzone skonsolidowane raporty kwartalne (SA-QSr):

1. Rozszerzony skonsolidowany raport za I kwartał 2018 roku: 29 maja 2018 r.

2. Rozszerzony skonsolidowany raport za III kwartał 2018 roku: 29 listopada 2018 r.

 

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z § 83 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (dalej: Rozporządzenie) w rozszerzonych skonsolidowanych raportach kwartalnych oraz rozszerzonym skonsolidowanym raporcie półrocznym zamieszczone będą jednostkowe skrócone sprawozdania finansowe Spółki. Spółka nie będzie przekazywała odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz odrębnego jednostkowego raportu półrocznego.

Zarząd Spółki informuje również, że zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia, Spółka nie będzie publikowała skonsolidowanych rozszerzonych raportów kwartalnych za IV kwartał 2017 roku oraz II kwartał 2018 roku.

 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.