PL  |  EN  |  UA

GCN 1.54 0.01 +0.65%

GBP 5.1347 0.0027 +0.05% USD 3.7372 0.0007 +0.02% EUR 4.5451 0.0008 +0.02% GCN 1.54 0.01 +0.65%

Raporty bieżące


powrót

Raport bieżący nr 2 z dnia 4 stycznia 2018 r. (g.12:05) - Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną CADM AUTOMOTIVE Spółka z o.o.

Zarząd GROCLIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim ("Spółka/Emitent") informuje, że w dniu 4 stycznia 2018 r., z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 r.,  spółka zależna od Emitenta tj. CADM AUTOMOTIVE Spółka z o.o. („CADM”) zawarła ze spółką Varroc Lighting Systems Spółka z o.o. („Varroc”) umowę współpracy (BUSINESS ALLIANCE AND SUPPORT AGREEMENT), która przewiduje: (i) powołanie centrum projektowego Varroc i jego lokalizację w Krakowie oraz (ii) świadczenie przez  CADM na rzecz Varroc usług projektowych w segmencie systemów oświetlenia zewnętrznego w branży motoryzacyjnej.

Varroc Lighting Systems Spółka z o.o. jest częścią  Varroc GROUP - globalnego dostawcy komponentów samochodowych, dostarczającego niestandardowe rozwiązania projektowe oraz oferującego innowacyjny rozwój produktów dla zewnętrznych systemów oświetlenia pojazdów.

Umowa współpracy została zawarta na okres pięciu lat. Wartość świadczeń CADM na rzecz Varroc, możliwych do zrealizowania na podstawie zawartej umowy, szacowana jest na poziomie 15.000.000 Euro.  

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR