PL  |  EN  |  UA

GCN 1.37 -0.17 -11.04%

GBP 5.1534 0.0215 +0.42% USD 3.762 0.0256 +0.68% EUR 4.5488 0.0045 +0.1% GCN 1.37 -0.17 -11.04%

Raporty bieżące


powrót

Raport bieżący nr 2 z dnia 20 marca 2017 r. (g. 15:40) - Przyjęcie programu restrukturyzacji GROCLIN S.A. oraz założenia nowej strategii rozwoju.

Zarząd GROCLIN Spółka Akcyjna („Emitent”, „Spółka”), mając na uwadze aktualną sytuację na rynku dostawców dla przemysłu motoryzacyjnego oraz perspektywy rozwoju Emitenta informuje, że po dokonaniu analizy potencjalnych kierunków rozwoju Spółki pod kątem optymalnego wykorzystania posiadanych zasobów, uwzględniając ryzyka pojawiające się w branży motoryzacyjnej oraz segmencie produkcji poszyć i elementów dla przemysłu motoryzacyjnego podjął decyzję o przeprowadzeniu procesu restrukturyzacji Emitenta oraz Grupy Kapitałowej GROCLIN.  

Planowany proces restrukturyzacyjny obejmuje:

(i) zmianę modelu funkcjonowania GRUPY KAPITAŁOWEJ GROCLIN poprzez utworzenie struktury holdingowej i związaną z tym istotną zmianę profilu działalności Spółki, poprzez wyłączenie działalności produkcyjnej ze struktur GROCLIN S.A.,

(ii) przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa związanej z działalnością poszyciową (produkcja poszyć) do spółki zależnej kontrolowanej w całości przez GROCLIN S.A. w formie wkładu niepieniężnego w zamian za udziały.

W kolejnych etapach restrukturyzacji, Zarząd Spółki przewiduje:

(i) przeprowadzenie procesu pozyskania inwestora dla spółki zależnej zajmującej się produkcją poszyć, włącznie z możliwością sprzedaży spółki zależnej,  

(ii) restrukturyzację zadłużenia Spółki i spłatę zobowiązań wynikających z umów kredytowych, których stroną jest Spółka,

(iii) inwestycje w nowe obszary (włączając w to procesy akwizycyjne), w celu rozszerzenia oferty dla podmiotów z branży transportowej o usługi oparte na innowacyjności i zaawansowanych technologiach. 

 

Podstawa prawna art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR, Informacja poufna.