PL  |  EN  |  UA

GCN 1.05 -0.035 -3.23%

GBP 4.9867 -0.0322 -0.64% USD 3.7504 -0.0071 -0.19% EUR 4.4858 0.0104 +0.23% GCN 1.05 -0.035 -3.23%

Raporty bieżące


powrót

Raport bieżący nr 29 z dnia 18 grudnia 2015 r - Zawarcie znaczącej umowy – zbycie aktywów

Zarząd Groclin S.A. z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim (dalej ”Emitent”) w nawiązaniu do raportu nr 22/2015 z dnia 2 września 2015 roku informuje, że w dniu 17 grudnia 2015 r. została podpisana pomiędzy spółkami zależnymi od Emitenta tj. Groclin Service sp. z o.o. z siedzibą w Nowej Soli i IGA Nowa Sól sp. z o.o.  z siedzibą w Nowej Soli a firmą KOLLAMAT sp. z o.o. z siedzibą w Bolesławcu umowa przeniesienia prawa użytkowania wieczystego oraz przeniesienia własności nieruchomości, na mocy której zostały sprzedane nieruchomości i budynki zlokalizowane w Nowej Soli, których właścicielem są spółki córki Emitenta, tj. IGA Nowa Sól Sp. z o. o. i Groclin Service Sp. z o.o. Wartość transakcji została ustalona na kwotę 14.500 tys. PLN netto.
Wartość ewidencyjna zbytych aktywów w księgach rachunkowych jednostek zależnych wynosiła na moment sprzedaży 14.500 tys. PLN.
Pomiędzy Groclin S.A., Groclin Service sp. z o.o., IGA Nowa Sól sp. z o.o. a spółką KOLLAMAT sp. z o.o. nie występują żadne powiązania kapitałowe i osobowe.  
Transakcja ta jest kolejnym krokiem w procesie restrukturyzacji prowadzącym do optymalnej ilości fabryk w Polsce (maksymalnie 2). Działalność operacyjna wraz z produkcją z Nowej Soli jest w trakcie przenoszenia do naszych fabryk zlokalizowanych na Ukrainie.
W wyniku transakcji Groclin wzmacnia pozycję płynności finansowej oraz optymalizuje koszty operacyjne redukując je o kwotę blisko 2 mln PLN począwszy od 2016 roku.
Kryterium uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości jest 10% kapitałów własnych Emitenta.

Podstawa prawna przekazania raportu -  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Groclin S.A. z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim (dalej ”Emitent”) w nawiązaniu do raportu nr 22/2015 z dnia 2 września 2015 roku informuje, że w dniu 17 grudnia 2015 r. została podpisana pomiędzy spółkami zależnymi od Emitenta tj. Groclin Service sp. z o.o. z siedzibą w Nowej Soli i IGA Nowa Sól sp. z o.o.  z siedzibą w Nowej Soli a firmą KOLLAMAT sp. z o.o. z siedzibą w Bolesławcu umowa przeniesienia prawa użytkowania wieczystego oraz przeniesienia własności nieruchomości, na mocy której zostały sprzedane nieruchomości i budynki zlokalizowane w Nowej Soli, których właścicielem są spółki córki Emitenta, tj. IGA Nowa Sól Sp. z o. o. i Groclin Service Sp. z o.o. Wartość transakcji została ustalona na kwotę 14.500 tys. PLN netto.
Wartość ewidencyjna zbytych aktywów w księgach rachunkowych jednostek zależnych wynosiła na moment sprzedaży 14.500 tys. PLN.
Pomiędzy Groclin S.A., Groclin Service sp. z o.o., IGA Nowa Sól sp. z o.o. a spółką KOLLAMAT sp. z o.o. nie występują żadne powiązania kapitałowe i osobowe.  
Transakcja ta jest kolejnym krokiem w procesie restrukturyzacji prowadzącym do optymalnej ilości fabryk w Polsce (maksymalnie 2). Działalność operacyjna wraz z produkcją z Nowej Soli jest w trakcie przenoszenia do naszych fabryk zlokalizowanych na Ukrainie.
W wyniku transakcji Groclin wzmacnia pozycję płynności finansowej oraz optymalizuje koszty operacyjne redukując je o kwotę blisko 2 mln PLN począwszy od 2016 roku.
Kryterium uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości jest 10% kapitałów własnych Emitenta.

Podstawa prawna przekazania raportu -  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe