PL  |  EN  |  UA

GCN 1.05 -0.035 -3.23%

GBP 4.9867 -0.0322 -0.64% USD 3.7504 -0.0071 -0.19% EUR 4.4858 0.0104 +0.23% GCN 1.05 -0.035 -3.23%

Raporty bieżące


powrót

Raport bieżący nr 28 z dnia 10 grudnia 2015 r - Wypowiedzenie umowy o pełnienia funkcji animatora Emitenta na GPW

Zarząd Groclin S.A. (”Emitent") z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim informuje, iż w dniu 9 grudnia 2015 roku przesłał wypowiedzenie Umowy dotyczącej pełnienia funkcji Animatora Emitenta na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zawartej z Domem Maklerskim Banku Zachodniego WBK S.A. z dnia 30 października 2013 roku. Okres wypowiedzenia umowy wynosi trzy miesiące ze skutkiem na koniec danego miesiąca.
Jednocześnie Emitent informuje, iż podjął działania w celu zawarcia umowy z innym podmiotem, który będzie pełnił funkcję Animatora Rynku na rzecz Spółki.

Podstawa prawna przekazania raportu - Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe