PL  |  EN  |  UA

GCN 1.05 -0.035 -3.23%

GBP 4.9867 -0.0322 -0.64% USD 3.7504 -0.0071 -0.19% EUR 4.4858 0.0104 +0.23% GCN 1.05 -0.035 -3.23%

Raporty bieżące


powrót

Raport bieżący nr 27 z dnia 07 grudnia 2015 r - Rejestracja akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki Groclin S.A.

Zarząd Groclin S.A. z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim informuje (dalej „Spółka”) o otrzymaniu z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych komunikatu z dnia 4 grudnia 2015 roku w sprawie rejestracji w dniu 8 grudnia 2015 roku w depozycie papierów wartościowych 6.077.873 (sześć milionów siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki Groclin S.A. o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda oraz nadaniu im kodu PLINTGR00013. Komunikat o rejestracji papierów wartościowych został wydany zgodnie z par. 2 Uchwały Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych nr 797/15 z dnia 25 listopada 2015 roku.

Ponadto nawiązując do raportu bieżącego nr 26/2015 Zarząd Groclin S.A. informuje, że Spółka otrzymała Uchwałę nr 828/15 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, zgodnie z którą Zarząd Krajowego Depozytu postanawia dokonać w dniu 8 grudnia 2015 roku asymilacji 382.500 (trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji serii A spółki GROCLIN S.A. oznaczonych kodem PLINTGR00070 z 5.117.500 (pięć milionów sto siedemnaście tysięcy pięćset) akcjami tej spółki oznaczonymi kodem PLINTGR00013. W par. 3 ww. uchwały Zarząd Krajowego Depozytu stwierdził, że z dniem 8 grudnia 2015 roku kodem PLINTGR00013 oznaczonych jest 5.500.000 (pięć milionów pięćset tysięcy) akcji spółki Groclin S.A.
 

Podstawa prawna przekazania raportu - Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe