PL  |  EN  |  UA

GCN 1.05 -0.035 -3.23%

GBP 4.9867 -0.0322 -0.64% USD 3.7504 -0.0071 -0.19% EUR 4.4858 0.0104 +0.23% GCN 1.05 -0.035 -3.23%

Raporty bieżące


powrót

Raport bieżący nr 27 z dnia 03 listopada 2016 r. (g. 13:46) - Korekta raportu bieżącego nr 27/2016. Zawiadomienie o transakcjach nabycia akcji Groclin S.A. przez osobę wchodzącą w skład organu zarządzającego Emitenta

Zarząd GROCLIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim przekazuje, w formie załącznika do Raportu Bieżącego nr 27/2016 przekazanego do publicznej wiadomości w dniu 14 października 2016 r., powiadomienie otrzymane od Pana Michała Laski na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

 

Podstawa prawna:

Art. 19 ust.3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR)