PL  |  EN  |  UA

GCN 1.05 -0.035 -3.23%

GBP 4.9867 -0.0322 -0.64% USD 3.7504 -0.0071 -0.19% EUR 4.4858 0.0104 +0.23% GCN 1.05 -0.035 -3.23%

Raporty bieżące


powrót

Raport bieżący nr 25 z dnia 28 października 2015 r - Zatwierdzenie prospektu emisyjnego Groclin S.A.

Zarząd Groclin S.A. z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim (dalej: „Emitent”) informuje, że powziął wiadomość o zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego prospektu emisyjnego Groclin S.A. sporządzonego w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie 382.500 akcji zwykłych na okaziciela serii A oraz 6.077.873 akcji zwykłych na okaziciela serii F do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Emitent informuje, że prospekt zostanie udostępniony do publicznej wiadomości w dniu 28 października 2015 roku w formie elektronicznej na stronie internetowej Spółki (http://pl.groclin.com/).

 

Podstawa prawna przekazania raportu - Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie