PL  |  EN  |  UA

GCN 1.05 -0.035 -3.23%

GBP 5.007 -0.0119 -0.24% USD 3.752 -0.0056 -0.15% EUR 4.4849 0.0095 +0.21% GCN 1.05 -0.035 -3.23%

Raporty bieżące


powrót

Raport bieżący nr 25 z dnia 7 września 2017 r. (g. 18:58) - Akcjonariusze posiadający co najmniej 5 % akcji na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Groclin S.A. w dniu 7 września 2017 r.

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5 % akcji na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Groclin S.A. w dniu 7 września 2017 r. 

Zarząd Groclin S.A. z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim informuje, że zgodnie z listą obecności na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Groclin S.A., które odbyło się w dniu 7 września 2017 roku, następujący akcjonariusze posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Groclin S.A.:

1) Gerstner Managementholding GmbH

- udział % w ogólnej liczbie głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Groclin S.A. w dniu 7 września 2017 r.: 56,75%

- liczba głosów przysługujących akcjonariuszowi z posiadanych akcji: 2.967.873

- udział % w ogólnej liczbie głosów wynikających ze wszystkich wyemitowanych akcji przez Spółkę Groclin S.A.: 25,63%.

2) Kabelconcept Hornig GmbH

- udział % w ogólnej liczbie głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Groclin S.A. w dniu 7 września 2017 r.: 23,61%

- liczba głosów przysługujących akcjonariuszowi z posiadanych akcji: 1.235.000

- udział % w ogólnej liczbie głosów wynikających ze wszystkich wyemitowanych akcji przez Spółkę Groclin S.A.: 10,67%.

3) Aegon Otwarty Fundusz Emerytalny

- udział % w ogólnej liczbie głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Groclin S.A. w dniu 7 września 2017 r.: 19,64%

- liczba głosów przysługujących akcjonariuszowi z posiadanych akcji: 1.026.952

- udział % w ogólnej liczbie głosów wynikających ze wszystkich wyemitowanych akcji przez Spółkę Groclin S.A.: 8,87%.

 

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie.