PL  |  EN  |  UA

GCN 1.05 -0.035 -3.23%

GBP 4.9867 -0.0322 -0.64% USD 3.7504 -0.0071 -0.19% EUR 4.4858 0.0104 +0.23% GCN 1.05 -0.035 -3.23%

Raporty bieżące


powrót

Raport bieżący nr 23 z dnia 23 września 2015 roku - Powołanie Wiceprezesa Zarządu Groclin S.A.

Zarząd Groclin S.A. informuje, że w dniu 22 września 2015 r.  Rada Nadzorcza Groclin S.A. działając na podstawie § 13 ust. 2 Statutu Spółki, Uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 22 września 2015 r. powołała Panią Barbarę Sikorską na stanowisko Wiceprezesa Zarządu.

Zarząd podaje informacje o powołanym Wiceprezesie Zarządu:
 
Barbara Sikorska – Wiceprezes Zarządu Groclin S.A.
Pani Barbara Sikorska jest absolwentką Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ukończyła też studia podyplomowe w The Nottingham Trend University, gdzie zdobyła tytuł Execuitive MBA.
Z branżą motoryzacyjną oraz spółką Groclin związana jest od 1997 roku. Doświadczenie zawodowe zdobywała przechodząc różne stopie kwalifikacji. W latach 1999 – 2007 była Sekretarzem Rady Nadzorczej INTER GROCLIN S.A. Następnie, do roku 2013 pełniła funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Handlowych, a do września 2015 roku – Dyrektora Zarządzającego w Groclin SA.

Pani Barbara Sikorska nie prowadzi działalności konkurencyjnej lub innej działalności poza przedsiębiorstwem emitenta oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pani Barbara Sikorska nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.