PL  |  EN  |  UA

GCN 1.05 -0.035 -3.23%

GBP 4.9867 -0.0322 -0.64% USD 3.7504 -0.0071 -0.19% EUR 4.4858 0.0104 +0.23% GCN 1.05 -0.035 -3.23%

Raporty bieżące


powrót

Raport bieżący nr 21 z dnia 28 lipca 2015 roku - Zawarcie znaczącej umowy.

Zarząd Groclin S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, że w dniu 27 lipca 2015 r. podpisał list intencyjny od koncernu VW o nominacji na produkcję seryjną poszyć foteli samochodowych do modelu samochodu marki VW CRAFTER, którego produkcja ma ruszyć już w przyszłym roku w nowym zakładzie VW we Wrześni. Współpraca przewidziana jest na okres 5-6 lat, a łączna szacunkowa wartości dostaw wyniesie 10-12 mln EUR.

Umowa ma charakter stosowanego w branży motoryzacyjnej listu nominacyjnego. W pozostałym zakresie warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.
Groclin S.A. będzie zaopatrywać 40% całego wolumenu produkcji samochodu CRAFTER. Nominacja ta, następująca krótko po ogłoszeniu współpracy odnośnie VW CC, potwierdza strategię obydwu firm nakierowaną na rozwój wzajemnych relacji.

Umowa nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych, których wartość przekraczałaby 10% wartości tej Umowy lub równowartość w złotych 200 tys. euro. W Umowie nie zastrzeżono warunków ani terminów. Realizacja umowy nastąpi bez konieczności ponoszenia nakładów inwestycyjnych przez Emitenta.

Kryterium uznania Umowy za znaczącą – łączna wartość świadczeń wynikających z umowy, określona dla okresu jej obowiązywania  przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.

Podstawa prawna przekazania raportu -  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe