PL  |  EN  |  UA

GCN 1.54 0.01 +0.65%

GBP 5.1343 0.0024 +0.05% USD 3.7351 -0.0013 -0.04% EUR 4.5439 -0.0004 -0.01% GCN 1.54 0.01 +0.65%

Raporty bieżące


powrót

Raport bieżący nr 19 z dnia 22 lipca 2015 roku - Zawarcie znaczącej umowy.

Zarząd Groclin S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, że w dniu 21 lipca 2015 r. otrzymał list intencyjny od koncernu Volkswagen o nominacji na rozwój i produkcję seryjną poszyć foteli samochodowych do modelu samochodu marki VW CC. Współpraca przewidziana jest na okres 6 lat, a łączna szacunkowa wartości dostaw wyniesie blisko 60 mln EUR.
Umowa ma charakter stosowanego w branży motoryzacyjnej listu nominacyjnego. W pozostałym zakresie warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.
Będzie to pierwsze zamówienie dotyczące dostaw do samochodów osobowych niemieckiego koncernu, które stanowi przełom we wzajemnej współpracy. Dotychczasowa kooperacja dotyczyła bowiem modeli użytkowych (Caddy, T5 i T6).
Prace rozwojowe nad tym projektem Spółka planuje realizować za pośrednictwem firmy córki – SeaTcon, a produkcje seryjną umieścić w jednym ze swoich zakładów na Ukrainie.
Umowa nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych, których wartość przekraczałaby 10% wartości tej Umowy lub równowartość w złotych 200 tys. euro. W Umowie nie zastrzeżono warunków ani terminów. Realizacja umowy nastąpi bez konieczności ponoszenia nakładów inwestycyjnych przez Emitenta.
Kryterium uznania Umowy za znaczącą – łączna wartość świadczeń wynikających z umowy, określona dla okresu jej obowiązywania  przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.

Podstawa prawna przekazania raportu -  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe