PL  |  EN  |  UA

GCN 1.54 0.01 +0.65%

GBP 5.1347 0.0027 +0.05% USD 3.7372 0.0007 +0.02% EUR 4.5451 0.0008 +0.02% GCN 1.54 0.01 +0.65%

Raporty bieżące


powrót

Raport bieżący nr 18 z dnia 1 lipca 2015 roku - Zamknięcie transakcji i zbycie aktywów znaczącej wartości.

Zarząd Groclin S.A. z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim („Spółka” / „Emitent”) informuje, że w dniu 1 lipca 2015 r. doszło do zamknięcia transakcji polegającej na finalnym przeniesieniu przez Emitenta oraz spółkę zależną od Emitenta GROCLIN WIRING Spółka z o.o. („GW”) na rzecz PKC Holding Group Sp. z o.o., podmiotu zależnego od PKC WIRING SYSTEMS Qy z siedzibą w Kempele w Finlandii („PKC”), znaczących aktywów Spółki oraz GW związanych z jednostką biznesową Wiring & Controls, poprzez sprzedaż udziałów spółki zależnej Groclin Luxemburg S.à r.l znajdującej w Luxemburgu.

W raporcie bieżącym nr 6/2015 Spółka informowała, że dniu 12 lutego 2015 r. Emitent, GROCLIN WIRING Spółka z o.o. (podmiot zależny od Emitenta) oraz PKC WIRING SYSTEMS Oy z siedzibą w Kempele w Finlandii („PKC”) zawarli umowę przewidującą sprzedaż znaczących aktywów Spółki oraz GW związanych z jednostką biznesową Wiring & Controls na rzecz podmiotu kontrolowanego przez PKC Group PLC („Umowa”).

Sprzedaż jednostki biznesowej Wiring & Controls obejmuje spółkę zależną KABEL-TECHNIK-POLSKA Spółka z o.o. z siedzibą w Czaplinku (KRS 000192681) („KTP”).

W wykonaniu umowy zawartej w dniu 12 lutego 2015 r. Emitent przeniósł na rzecz KTP zorganizowaną części przedsiębiorstwa związaną z produkcją wiązek elektrycznych produkowanych w fabryce w Grodzisku Wielkopolski a następnie wniósł udziały KTP jako aport do spółki zależnej zlokalizowanej w Luxemburgu. Emitent o realizacji poszczególnych etapów Transakcji informował w raportach bieżących nr 6/2015 z dnia 13 lutego 2015 r. oraz nr 8/2015 z dnia 1 kwietnia 2015 r.

Łączna wartość Transakcji przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta i została ustalona na poziomie 50.000.000 Euro za aktywa wolne od długu.

Zamknięcie Transakcji planowane na drugi kwartał 2015 roku ostatecznie nastąpiło w dniu 1 lipca 2015 r.

Na skutek przeprowadzonej transakcji podstawowym przedmiotem działalności Spółki zostanie biznes poszyciowy. Zamknięcie Transakcji pozwoli na znaczące zredukowanie zadłużenia oraz przeznaczenie środków finansowych pozyskanych z Transakcji na rozwój biznesu poszyciowego, w tym większe zaangażowanie w projekty rozwojowe zainicjowane w ramach działalności spółki SeaTcon. Zgodnie z przyjęta strategią, w ramach tego biznesu, celem jest obecnie dostarczanie nowatorskich rozwiązań dla kontrahentów (w tym przemysłu motoryzacyjnego).

 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe.