PL  |  EN  |  UA

GCN 1.54 0.01 +0.65%

GBP 5.1347 0.0027 +0.05% USD 3.7372 0.0007 +0.02% EUR 4.5451 0.0008 +0.02% GCN 1.54 0.01 +0.65%

Raporty bieżące


powrót

Raport bieżący nr 16 z dnia 19 czerwca 2017 r. (g. 14:41) - Kandydatura Pana Janusza Kędziory do składu Rady Nadzorczej.

Zarząd GROCLIN Spółka Akcyjna  z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim ("Spółka") działając zgodnie z Zasadami Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zapewniając Akcjonariuszom możliwość poznania kandydata na Członka Rady Nadzorczej Spółki, niniejszym informuje, że do Spółki wpłynęła aplikacja Pana Janusza Kędziora na pełnienie funkcji niezależnego Członka Rady Nadzorczej GROCLIN S.A. 

Aplikacja została zgłoszona w związku ze zwołaniem przez Spółkę na dzień  22 czerwca 2017 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przewidującego w swym porządku obrad podjęcie uchwał w sprawie powołania nowego składu Rady Nadzorczej. Jednocześnie Spółka informuje, iż kandydat wyraził zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej Spółki. Oświadczenie kandydata wraz z CV, stanowi załącznik do niniejszego raportu. 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe