PL  |  EN  |  UA

GCN 1.54 0.01 +0.65%

GBP 5.132 0.0195 +0.38% USD 3.7366 -0.0021 -0.06% EUR 4.5443 0.0041 +0.09% GCN 1.54 0.01 +0.65%

Raporty bieżące


powrót

Raport bieżący nr 15 z dnia 17 czerwca 2015 roku - Zbycie aktywów znacznej wartości.

Zarząd Groclin S.A. z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim informuje, że w dniu 16 czerwca 2015 r. Spółka przeprowadziła transakcję zbycia aktywów znacznej wartości w postaci 2.130.000 (dwa miliony sto trzydzieści tysięcy) sztuk udziałów w spółce zależnej Groclin Luxembourg S.à.r.l.  wpisanej w Luksemburskim Rejestrze Handlowym pod numerem B195512.

Zbycie udziałów nastąpiło na rzecz spółki zależnej od Emitenta, GROCLIN WIRING Spółka z o.o. Zbycie udziałów nastąpiło w wykonaniu obowiązku wniesienia wkładów na pokrycie podwyższenia kapitału zakładowego GROCLIN WIRING Spółka z o.o.

Uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników GROCLIN WIRING Spółka z o.o., kapitał zakładowy GROCLIN WIRING Spółka z o.o. został podwyższony o kwotę 87.951.000,00 zł poprzez utworzenie nowych 87.951 udziałów, które pokryte zostały wniesieniem wkładu niepieniężnego w postaci 2.130.000 sztuk udziałów w Groclin Luxembourg S.à.r.l.

Wartość transakcji przeniesienia własności 2.130.000 sztuk udziałów w Groclin Luxembourg S.à.r.l. wyniosła 87.951.000,00 zł, a w zamian przeniesienia własności udziałów, Emitent objął 87.951 sztuk nowoutworzonych udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł każdy udział i łącznej wartości 87.951.000,00 zł.

 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe.