PL  |  EN  |  UA

GCN 1.54 0.01 +0.65%

GBP 5.1343 0.0024 +0.05% USD 3.7351 -0.0013 -0.04% EUR 4.5439 -0.0004 -0.01% GCN 1.54 0.01 +0.65%

Raporty bieżące


powrót

Raport bieżący nr 14 z dnia 09 czerwca 2015 roku - Zmiana wysokości kapitału zakładowego Spółki zależnej od emitenta oraz zbycie aktywów znacznej wartości.

Zarząd Groclin S.A. z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim informuje, że w dniu 9 czerwca 2015 r. powziął informację o rejestracji w dniu 2 czerwca 2015 r. podwyższenia kapitału zakładowego Spółki zależnej Groclin Luxembourg S.à.r.l. w Luksemburskim Rejestrze Handlowym pod numerem B195512 z kwoty 12.500,00 EUR (słownie: dwanaście pięćset tysięcy pięćset) do wysokości kwoty 2.662.500,00 EUR (dwa miliony sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset), tj. o 2.650.000,00 EUR (dwa miliony sześćset pięćdziesiąt tysięcy).
Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpiło w ramach wykonania uchwały Nr 1 Walnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Groclin Luxembourg S.à.r.l. z siedzibą w Atrium Business Park, 33 rue de Puits Romain, L-8070 Bertrange z dnia 15 maja 2015 r.
Podwyższenie zostało dokonane przez jedynego udziałowca Spółkę Groclin S.A. poprzez utworzenie i wyemitowanie dwóch milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy (2.650.000) nowych udziałów w kapitale zakładowym Spółki Groclin Luxembourg S.à.r.l., każdy o wartości nominalnej w wysokości jednego Euro (1 EUR) („Nowe Udziały"), które zostały subskrybowane i w pełni opłacone wkładem niepieniężnym („Aport") na który składa się siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset czterdzieści udziałów (74.940) o nominalnej wartości dwieście dziesięć złotych polskich (210,00 PLN) każdy („Udziały Wnoszone Aportem"), które Groclin S.A. posiada w kapitale zakładowym spółki Kabel-Technik-Polska, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Czaplinku, adres Pławieńska 5, 78-550 Czaplinek, Polska, wpisanej do polskiego rejestru przedsiębiorców pod numerem 0000192681 („KTP"), przy czym Udziały Wnoszone Aportem stanowią całość kapitału zakładowego spółki KTP.
Nowe Udziały zostały subskrybowane za łączną kwotę dwudziestu sześciu milionów pięciuset euro (26.500.000,00 EUR) i w pełni pokryte wkładem niepieniężnym o łącznej wartości dwudziestu sześciu milionów pięciuset tysięcy euro (26.500.000,00 EUR), z czego kwota w wysokości dwóch milionów sześciuset pięćdziesięciu tysięcy euro (2.650.000,00 EUR) przeznaczona została na kapitał zakładowy Luxembourg S.à.r.l., a kwota dwudziestu trzech milionów ośmiuset pięćdziesięciu tysięcy euro (23.850.000,00 EUR) przeznaczona została na kapitał zapasowy tej spółki.

 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe.