PL  |  EN  |  UA

GCN 1.54 0.01 +0.65%

GBP 5.1313 -0.0006 -0.01% USD 3.7356 -0.0008 -0.02% EUR 4.544 -0.0003 -0.01% GCN 1.54 0.01 +0.65%

Raporty bieżące


powrót

Raport bieżący nr 12 z dnia 22 maja 2015 roku - Projekty Uchwał na ZWZ Groclin S.A.

Zarząd GROCLIN Spółka Akcyjna przekazuje do publicznej wiadomości projekty uchwał wraz z uzasadnieniem na Zwyczajne Walne Zgromadzenie GROCLIN Spółka Akcyjna zwołane na dzień 19 czerwca 2015 roku o godz. 11:00 w siedzibie Spółki w Grodzisku Wielkopolskim przy ul. Słowiańskiej 4. 

Dokument z projektami uchwał i ich uzasadnieniem, oraz Sprawozdanie Rady Nadzorczej Groclin S.A. z działalności w 2014 roku stanowią załączniki do niniejszego raportu.


Art. 56 ust 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe.